โรงพยาบาลศิริราชจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งต่อมลูกหมากเข้ากระดูก”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกับบริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งต่อมลูกหมากเข้ากระดูก” สำหรับผู้ป่วยและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องประชุมวีกิจวีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ในภาพจากซ้าย: ผศ. พญ. นันทกานต์ เอี่ยมวนานนทชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, ศ.นพ. สุชาย สุนทราภา อดีตหัวหน้าหน่วยสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, รศ. นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูก ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และรศ. นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายครั้งนี้