การปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมสื่อสารและผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมทั่วโลก ด้วยมาตรฐาน ACTA

จากภาพ : ริชาร์ด สเตนนอน ห้วหน้าฝ่ายการตลาดของฟอร์ติเน็ต

แทบจะทุกคนต่างเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับข้อได้เปรียบเสียเปรียบจากการกำหนดมาตรฐานที่ได้ผลักดันอย่างเร่งรีบเข้ามาท้าทายคู่ต่อสู้ในตลาด เพื่อเพิ่มอำนาจในระบบระบายสินค้าทั้งปริมาณและเพิ่มมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ต้นทุนที่ลดลงและได้ประโยชน์มากขึ้น เหล่านี้กลายมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน บางสถานการณ์มาตรฐานที่กำหนดไม่ได้คงอยู่ตลอดไป คุณจำสิ่งที่มาร์ธา สจ๊วร์ต ได้สะกิดให้ ซีอีโอของโซนี่ ตระหนักว่าจะต้องทำอะไรสักอย่าง กับพลังอำนาจที่มีมากเกินไปของการนำหลายๆสิ่งมารวมกันเพื่อให้เกิดสายป่านของการขายได้หรือไม่ ภาษาอังกฤษและมาตรฐานแต่ละหน่วยยังคงเป็นมาตรฐานการแข่งขันทั่วโลกด้วย

สถาปัตยกรรมขั้นสูงสำหรับงานด้านโทรคมนาคม (AdavncedTCA หรือ ATCA) ได้นำเอาคุณประโยชน์ทั้งหมดของมาตรฐานฮาร์ดแวร์ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัทผู้ให้บริการทางด้านโทรคมนาคม (carrier) และบริษัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ carrier ที่ลงทุนในโครงสร้างระยะยาว และต้องการที่จะลดการยึดติดกับผู้ขายฮาร์ดแวร์แต่ละราย ด้วยมาตรฐานของ ATCA พวกเขาสามารถลงทุนขนาดใหญ่ในวงกว้างด้วยโซลูชั่นที่มีรากฐานแบบเดิม (chassis-based) ขณะที่ยังคงรักษาความสามารถในการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เพื่อขยายระบบและการให้บริการนอกเวลาถึงแม้ว่าผู้ขายเดิมอาจจะออกไปจากธุรกิจไปแล้ว มาตราฐาน ATCA ที่จัดเตรียมไว้สำหรับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ปกติ ด้วย serial bus ที่สามารถปรับให้เข้ากับ hot-plug, hot swappable, redundant deployments ที่จำเป็นสำหรับการบริการง่ายๆ, การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการ

ATCA เป็นสถาปัตยกรรมเปิดเฉพาะด้านจาก PCI กลุ่มผู้ผลิตอุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ (PICMG) เป็นหุ้นส่วนกว่า 450 บริษัท ซึ่งเกิดจากการร่วมมือของหลายๆฝ่ายช่วยกันพัฒนาเปิดข้อจำกัดสำหรับการคมมานาคมที่มีประสิทธิภาพสูงและ อุสาหกรรมการผลิตเครื่องมือด้วยคอมพิวเตอร์ ข้อจำกัดเดิมที่เขาเคยพัฒนาเป็นของ CompactPCI

ATCA เป็นจุดเริ่มต้นในความปรารถนาอันแรงกล้าของPICMG และความพยายามนี้เป็นการเริ่มต้นที่จะผลิตตามผลที่วางเอาไว้ในขอบเขตระบบเครือข่ายจากแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลของบริษัทที่จะปกป้องข้อกำหนดภายนอกสุดระบบมาตรฐานกำหนดรูปแบบของส่วนประกอบสำหรับแผงวงจรอิสระที่อยู่ในโครงสร้าง ซึ่งเป็นแบบ 8U * 280 mm ด้วยระยะห่างระหว่าง บอร์ด(Pitch) 1.2 นิ้ว บอร์ด (nodes) นี้สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยการใช้ขอบเขตของการเชื่อมต่อกันระหว่างโปรโตคอลและโทโพโลจี ที่จัดเตรียมไว้ด้วยบอร์ดสวิสต์ (Hub)

โครงสร้างของ ATCA สามารถบรรจุได้ถึง 12 nodes และ 2 fabric board ใน Nodes สามารถจัดเตรียมการทำงานได้มากมายประกอบไปด้วย

การจัดเก็บสำหรับ logging or caching: การจัดเรียง RAID ใน hot swappable package สามารถขยายได้และสร้างความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้องค์กรต่างๆยังสามารถซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลายๆรายที่อนุญาตให้สมาชิกรับผลประโยชน์ในเรื่องราคาและความสามารถในการเก็บข้อมุลที่แตกต่างกันเหมือนอุตสาหกรรมที่ค่อยๆ พัฒนา กว่าจะถึงทุกวันนี้ที่เกิดการแทนที่เซิร์ฟเวอร์อย่างสมบรูณ์และ สถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์ที่ยังคงรักษาไว้พร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

Computing: ปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่จะจัดซื้อ ATCA blade จากผู้จำหน่ายที่ต่างกัน ซึ่งเป็น standalone ประสิทธิภาพสูง high-throughput ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Solaris หรือ Linux บน Intel, SUN, หรือแพลตฟอร์มของ PowerPC มันสามารถเป็นตัวใช้สำหรับการเข้า WAN, สัญญาณ SS7/SIGTRAN, ตัวกลางเกตเวย์, กระบวนการส่งผ่านข้อมูล,สถานีฐานไวเลส และซอฟต์สวิสต์ เหมือนเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจแอพพริเคชั่นหลัก ซึ่งจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการใช้สำหรับโซลูชั่นของ ATCA

กระบวนการทำงานของเครือข่าย โดยผู้ให้บริการด้านเทเลคอมสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากถึงมากขึ้น จากความต้องการที่สูงขึ้นต่อกระบวนการแพคเกจ อันดับแรก สำหรับวัตถุประสงค์ของ QoS แต่ต้องมีข้อจำกัดแน่นอน การทำ traffic shaping ส่วนของ Voice over IP (VoIP) และวิดีโอนั้นสามารถผลักดันความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน หมายถึงการรับส่งข้อมูลและไฟล์ที่ปกติจัดอยู่ในระดับความสำคัญต่ำ ส่วนที่อยู่ลึกทีสุดคือการผลิตแพคเกจตรวจจับคล้ายกับเป็นห้วหน้าแพกเกจและเป็นส่วนที่กำหนดเป็นส่วนรองรับแรกของการดำเนินการ ประเภทของการขนส่งข้อมูลกลายและการยินยอมเป็นสิ่งกำหนดระดับความสำคัญต่อการตัดสินใจ

ความเหมาะสมของ WAN : ทุกวันนี้การบีบอัดและบริการ caching ส่วนใหญ่เป็นการจัดเตรียมโดยกรรมสิทธิ์ของอุปกรณ์แบบเดี่ยว การที่อุปกรณ์เหล่านี้รุกไปยังมาตรฐานการให้บริการแบบ ATCA สามารถเสนอบริการเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้นให้กับลูกค้าของเขาได้

Virtualization: เครือข่าย virtualization เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ arena ตัวใหม่สำหรับ carriers โดยการจัดเตรียมให้ผู้บริโภคของเขาด้วยสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่พัฒนาแล้วแสดงความโดดเด่นและแบ่งแยกออกจากเครือข่ายทั้งหมด ด้วยระบบรักษาความปลอดภับ, การสร้างรหัส และ carriers ที่แยก QoS จะมีข้อเสนอในการบริการที่เพิ่มมากขึ้น การขนส่งทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของ ATCA

บริการที่เป็นประโยชน์เหล่านี้เกิดจากการดูแลของแพลตฟอร์ม ATCA คุณประโยชน์ข้อแรกที่เป็นโครงสร้างมาตรฐานนำไปสู่ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ, หาได้ง่าย, มีความสามารถในการให้บริการ และ ความสามารถในการจัดการ ด้วยเบลนที่หลากหลายรับประกันว่าจะให้บริการได้ตลอด การทำหน้าที่แทนเบลนหรือสมรรถภาพแบบใหม่จะสามารถจุเพิ่มไปโดยไม่ทำให้พลังงานในแพลตฟอร์มลดลง รับประกันได้ว่าการบริการจะต่อเนื่องไปไม่สะดุด

หนึ่งในการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นสำหรับ carrier คือระบบรักษาความปรอดภัย การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอาชญากรรมไซเบอร์และการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของเครือข่าย bot-infested และสแปมร์, สปายแวย์ และ ไวรัส พวกมันแพร่ขยายอำนาจไปยัง carrier ทำให้เกิดการลงทุนอย่างหนักในเทคโนโลยีที่ช่วยกรองการรับส่งข้อมูลถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติต่อๆกันไป ผุ้ให้บริการด้านเทเลคอมหรือ carrier ต่างเหน็ดเหนื่อยกับการจัดการและการบริการที่น่าปวดหัวของแพลตฟอร์มที่หลากหลายจากผู้จัดจำหน่ายหลายๆ ราย ซึ่งเป็นจุดพลิกผันต่อแพลตฟอร์ม ATCA สำหรับหน้าที่ในเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย บริการระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับ carrier ที่ต้องจัดหาให่ตรงกับความต้องการสำหรับการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ประกอบด้วย

การตรวจจับไวรัสแบบ อินไลน์ (In line) : ขณะที่บริษัทส่วนใหญ่ทำการควบคุมไวรัสเครื่องตั้งโต๊ะ (desktop) และเมลล์เซิร์ฟเวอร์ บริมาณของไวรัสที่ผ่านเข้ามาในเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นต้นเหตุของการคุกคามการปฏิบัติการในเครือข่าย และครอบคลุมไปถึงเมลล์เซิร์ฟเวอร์ ตรวจจับไวรัสแบบ Inline AV จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้ดีกว่า

การป้องกันการบุกรุก: เวิร์มและเป้าหมายการโจมตีที่บุกรุกจุดที่อ่อนแอในเครือข่ายปลายทางที่แผ่ขยายการติดเชื้อ, การติดตั้งโทรจัน, หรือการขโมยข้อมูล การจัดเตรียม IPS ในเครือข่ายสำหรับกรองตัวบุกรุกที่รู้จัก, ที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงอันเกิดจากการโจมตีในเครือข่าย

การกรองสแปม: ผลรวมที่มากกว่าของเครือข่ายความถี่คลื่นวิทยุ พัฒนาขึ้นสำหรับการขนย้าย สแปม ทำให้ carrier สามารถลดการถ่ายข้อมูลบนแกนนำโดยการกรองและขัดขวางต้นเหตุของ สแปม พวกเขาสามารถจัดเตรียมบริการที่เพิ่มขึ้นโดยเสนอการบริการกรองสแปมแก่ลูกค้าของพวกเขา

การกรองเนื้อหาในเว็บ:ในอดีตเคยพิจารณาความสามารถด้วยการกระทำของพนักงาน ทุกวันนี้การกรองเนื้อหาเว็บกลายเป็นมาตรการในการป้องกัน ผู้เจาะระบบคอมพิวเตอร์มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการติดตั้ง malware บนเว็บเซิร์ฟเวอร์มากกว่าแพร่กระจายมันด้วยเวิร์มหรือไวรัส ผู้บริโภคจำเป็นต้องป้องกันจากพื้นที่ที่มุ่งร้าย ทางที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดที่จะเคลื่อนย้ายเนื้อหาที่กรองจากในเว็บคือ ภายในเครือข่าย

ก่อนที่ ATCA จะเข้ามามีบทบาทและจำเป็นสำหรับบริการที่อยู่กลุ่มมัลติบ็อก จัดเตรียมไว้พร้อมกับบริการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดนี้ การเพิ่มศักยภาพทั้งหมดและราคาที่สูงพอๆกับ CAPEX และ OPEX ATCA ได้เตรียมการปฏิบัติการด้วยความสามารถในการรองรับปริมาณการทำงานร่วมกันของแต่ละเบลน ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่บางส่วนหรือทั้งหมด กลุ่มการดำเนินงานของพลังงานขณะที่ใช้ switch fabric ขับเคลื่อนสูงขึ้นกับปริมาณงานที่ทำอยู่ เกิดประโยชน์กับการทำโหลด บาลานซ์ซิ่งและอัลกอลิทึ่มที่ตรงกันพวกเราเพิ่งเริ่มมองเห็นว่าผู้จำหน่ายหลายรายมาร่วมกันเพื่อที่จะผสมผสานตัวสินค้าที่มีความหลากหลายนำเสนอผ่านมาตราฐานของ ATCA ขั้นแรกของการรวมเข้าด้วยกัน เป็นไปได้ที่สินค้าหลายๆ ตัวซึ่งอยู่ในเบลนของผู้จำหน่ายคนเดียว สามารถติดตั้งและให้พลังงานโดยผู้จำหน่ายของ ATCA เกิดการเพิ่มมูลค่าทั้งตัวแทนจำหน่าย OEM และจากผู้ผลิตทั่วไป ด้วยเหตุนี้ผลกำไรจริงจะมาจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์อื่นๆ ซึ่งอยู่ในการผลิตเบลนอิสระเป็นมาตรฐานของส่วนประกอบต่างๆ การมองหาการผลิตที่เหนือขึ้นไปเพื่อประกาศเป็นข้อตกลง OEM โดยปริยาย

อนาคตข้างหน้าของ ATCA ถือว่ามีโอกาสดีๆที่น่าสนใจ สำหรับการทำงานที่เป็นกลุ่มก้อน ซึ่งจะทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าตัวใหม่และบริการง่ายขึ้นสำหรับ carrier ลองนึกภาพ ประโยชน์ของการรักษาความปลอดภัยที่ต้นทาง ด้วยสภาพแวดล้อมโดยรวมที่สามารถรวมเอาเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัว, ตัวจัดเก็บ RAID และการกรองเนื้อหาทั้งหมดของระบบรักษาความปลอดภัยในโครงสร้างแบบเดี่ยวไว้ด้วยกัน ลูกค้ากับความต้องการรวมศูนย์ด้านบุคคลากร , การดูแลรักษาหรือแอพพริเคชั่นทางด้านการเงินที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบน chassis เดี่ยว (หรือกลุ่ม) ด้วยบริการระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมเช่น VPN, Firewall, IPS, และ AV สามารถเป็นโฮส (host) บนแพลตฟอร์มเดี่ยวกับการจัดการของ“portalized” เพื่อให้ผู้บริโภคแต่ละคนสามารถควบคุมนโยบายระบบรักษาความปลอดภัยของตนได้ การบริการทางเสียงซึ่งประกอบไปด้วย QoS traffic shaping และ virtual PBX’s ด้วยวิธีการส่งผ่านข้อมูลและการเชื่อมต่อสามารถเป็นโฮสทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน เครือข่ายการขนส่งเนื้อหา (CDN) รุ่นต่อไปสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แพลตฟอร์มของ ATCA ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดการเครือข่าย, เซิร์ฟเวอร์ และ caching ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น

ถึงแม้ว่าลูกค้าของเราอาจจะยังไม่พอใจกับเรื่องของการขนส่งว่าทำไมต้องจ่ายมากกว่าราคาจริงสำหรับค่าแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ/PDA แบบใหม่ หรือ ความสงสัยว่าทำไมเราต้องขนส่งเครื่องแปลงพลังงานจำนวนมากทางทะเล แต่เราได้รับแน่ใจและความรู้อย่างน้อยในแง่หนึ่งที่ว่าทุกวันนี้มีสิ่งกระตุ้นมาท้าทายมาตรฐานที่เรามีอยู่ สถาปัตยกรรมขั้นสูงสำหรับงานด้านโทรคมนาคม (ATCA) นั้นได้ถูกพัฒนามาอย่างสูงสุดและเป็นการเริ่มต้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานใหม่ที่จะต้องใช้เวลาเริ่มต้นอย่างน้อยๆอาจจะปีหนึ่ง หรือ สองปีเพื่อทุ่มลงทุนผลิตและปรับปรุงให้ผลิตภัณท์อยู่ในเกณท์ที่ดีพอสำหรับการกำหนดเป็นมาตรฐานใหม่ได้ เมื่อนั้นจะถึงเวลาของการเข้ามาแทนที่และลูกค้าจะเริ่มยอมรับพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เมื่อพวกเค้าเริ่มค้นพบโอกาสที่เพิ่มมูลค้าของสินค้าโดยการเข้ามาสู้กับมาตรฐานเดิมด้วยการรวมฟังก์ชั่นไว้ด้วยกันเพื่อให้ได้สิ่งที่มีคุณค่าสูงกว่า ATCA เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ที่พึ่งเข้ามาสู่การแข่งขัน ยังอยุ่ในช่วงเริ่มต้นทั้งกับตัวผู้ขายเอง หรือลูกค้าก็ตามต้องปรับตัวตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดใหม่ๆอันเป็นประโยชน์ และคงไม่มากเกินกว่า 2 ปี ที่ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมหรือผู้จำหน่ายอุปกรณ์จำเป็นต้องนำมาตรฐาน ATCA ใส่เข้าไปในสินค้าหรือบริการเพื่อรอรับผลประโยชน์ที่จะกลับคืนมา

Richard Stiennon is the chief marketing officer for Fortinet, a leading provider of Unified Threat Management (UTM) solutions. He can be reached at rstiennon@fortinet.com.

ข้อมูลของ FortiGate ATCA ดูได้ที่ http://www.fortinet.co.th/products/carrier.html

เกี่ยวกับ Fortinet (http://www.fortinet.com)
Fortinet? เป็นผู้บุกเบิกและผู้นำด้านเทคโนโลยี ASIC (accelerated multi-threat security systems) ที่ถูกเลือกใช้ในองค์กรธุรกิจและผู้ให้บริการ Fortinet ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยขององค์กรเพิ่มมากขึ้นแต่สามารถลดรายจ่ายให้น้อยลง คุณสมบัติต่างๆของ Fortinet เกิดจากการรวบรวมทุกระดับการป้องกันการรักษาความปลอดภัย ที่รวบรวมทั้ง firewall, antivirus, intrusion prevention, VPN, spyware prevention และ antispam ทั้งหมดนี้ได้จัดเตรียมไว้สำหรับลูกค้าเป็นเทคโนโลยีการผสมผสานที่ดีที่สุดเพื่อการป้องกันในหลายๆระดับ สำหรับลูกค้าของระบบการรักษาความปลอดภัยแบบ ASIC และ unified interface Fortinet เสนอความสามารถที่เหนือกว่าระบบรักษาความปลอดภัยทั่วๆไปสามารถวิเคราะห์ผลจากศูนย์ที่อยู่ในระยะไกลได้ง่าย โดยการรวมกันของระบบการจัดการและการรายงานผลแบบเดิมๆ Fortinet ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรางวัลทั่วโลก ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยเพียงรายเดียวที่ได้รับที่ได้รับการรับรองถึง 8 ครั้งจาก ICSA (firewall, antivirus, IPSec, SSL, IDS, client antivirus detection, cleaning และ antispyware) Fortinet มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซันนี่เวล รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Fortinet เป็นชื่อจดทะเบียนของบริษัท Fortinet, Fortinet, FortiGate, FortiOS, FortiAnalyzer, FortiASIC, FortiAnalyzer, FortiCare, FortiManager, FortiWiFi, FortiGuard, FortiClient, และ FortiReporter เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Fortinet ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นๆ สามารถอ้างสิทธิได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น