เอสซี แอสเสทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมกันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ณ อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้