ยูเนียนเบลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริหารจัดการได้มาตรฐานสากล

บริษัท ยูเนียนเบลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย สายพานคุณภาพสูงจากต่างประเทศ โดยนายชูศักดิ์ ธราพร กรรมการผู้จัดการและพร้อมทีมงาน โชว์ศักยภาพบริหารจัดการได้มาตรฐานสากลด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากบริษัท บูโรเวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด โดยมี นายวัชรพงษ์ ปถมพานิชย์ SCS Commercial Manager เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบใบรับรองมาตรฐาน ณ โรงงานยูเนียนเบลท์ ทั้งนี้บริษัทฯได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทสายพานโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด และได้ขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการก่อสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน บริษัทฯ จึงมีความพร้อมในด้านบุคคลากร เทคโนโลยีและสินค้า อีกทั้งความเชื่อมั่นของลูกค้า นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังได้ก่อตั้งบริษัทในเครืออีก 2 บริษัท คือบริษัท ยูเนียนเบลท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนียนเบลท์ ซัพพลาย ปัจจุบันบริษัทยูเนียนเบลท์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร และคุณภาพสินค้า พร้อมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด