ผู้บริหารแลนดี้ โฮม แนะความรู้ด้านตลาดอสังหาฯ นิสิตเกษตร


by admin
31-01-2008 00:00:00

นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการผู้จัดการบริษัท แลนดี้ โฮม ( ประเทศไทย ) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แก่นิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้กล่าวถึงภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเติบโตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ณ ห้อง BA 122 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter