ผู้บริหารแลนดี้ โฮม แนะความรู้ด้านตลาดอสังหาฯ นิสิตเกษตร

นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการผู้จัดการบริษัท แลนดี้ โฮม ( ประเทศไทย ) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แก่นิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้กล่าวถึงภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเติบโตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ณ ห้อง BA 122 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์