ทรู จับมือ เอแบค ริเริ่มหลักสูตร MBA “Retail Management”

ทรู ตอกย้ำสร้างสังคมการเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารจัดการธุรกิจรีเทล (Retail Management) แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย โดดเด่นทั้งวิชาเรียนที่คัดสรรเฉพาะเพื่อบริหารจัดการธุรกิจในชีวิตการทำงานจริงได้เต็มที่ พร้อมเติมเต็มหลักสูตร ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารในเครือทรู และเปิดโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงด้านการบริหารงานธุรกิจรีเทลกับบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มั่นใจว่า หลักสูตรนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคนไทยให้สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ระหว่างเรียน ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดธุรกิจบริการในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรูให้ความสำคัญกับการศึกษาทุกระดับและพร้อมที่จะสร้างสังคมการเรียนรู้ ร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรชาวไทย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเอแบคให้ร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารจัดการธุรกิจรีเทล (Retail Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่สมบูรณ์แบบ เพราะเป็นการผสมผสานหลักสูตรภาคการศึกษาและประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ ทำให้พัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้เข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการถ่ายทอดกลยุทธ์ และประสบการณ์ชีวิตการทำงาน จากผู้บริหารในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจรีเทล อาทิ ทรู วิชั่นส์ ทรู มูฟ ทรู ออนไลน์ ทรู มันนี่ และทรูไลฟ์ ซึ่งครอบคลุมความรู้ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริการหลายรูปแบบ รวมถึงโอกาสที่จะเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารงานธุรกิจรีเทล ได้ฝึกทำงานจริงกับบริษัทในเครือ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ตามไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ของบุคลากรรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง ทั้งผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ระหว่างเรียน หรือฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารจัดการธุรกิจรีเทล (Master of Business Administration, concentration in Retail Management) ระหว่าง เอแบค และทรู ครั้งนี้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน โดยมุ่งหวังจะยกระดับมาตรฐานสังคมไทย และร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทย โดยเฉพาะบุคลากรทางภาคธุรกิจ เน้นเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างแท้จริง จุดเด่นและความแตกต่างของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย

Real World Entrepreneurship เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริงด้านการบริหารงานธุรกิจรีเทลที่ประสบความสำเร็จอย่างแพร่หลายกับบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

Hand-on Retail Experience ซึ่งคัดสรรวิชาเรียนที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการธุรกิจในชีวิตการทำงานจริง

Insights from the Top Executives ที่ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดกลยุทธ์และประสบการณ์ชีวิตการ ทำงานจากผู้บริหารในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยผู้เรียนสามารถฝึกฝนการบริหารงานธุรกิจรีเทลเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ภายใต้บรรยากาศการทำงานจริง กับบริษัทในเครือทรู ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานรีเทล ที่ประสบความสำเร็จอย่างแพร่หลายในตลาดเมืองไทย เรียกได้ว่า หลักสูตรนี้ เป็น ( “The First Practical MBA Program”) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์สำหรับภาคธุรกิจ สร้างบุคลากรนักบริหารมืออาชีพและนักธุรกิจ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางภาคธุรกิจในโลกโลกาภิวัฒน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทดังกล่าวนี้ มีระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี แบ่งเป็น 6 ภาคการศึกษา รวม 48 หน่วยกิต เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 15.30 น. ที่เอแบค ซิตี้ แคมปัส เซ็นทรัล เวิลด์ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 380,000 บาท รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอแบค ซิตี้ แคมปัส โทรศัพท์ 02 100 9115 – 8 หรือ ร้านทรูไลฟ์ และทรู คอฟฟี่ ทุกสาขา