ร่วมเสวนา “รู้และรวยในโลกไร้สาย สไตล์คนรุ่นใหม่

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ที่ 2 จากขวา) ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา, กลม-นพพล พิทักษ์โล่พาณิช, แอร์-ภุมวารี ยอดกมล และอ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ์ (จากซ้ายไปขวา) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “รู้และรวยในโลกไร้สายสไตล์คนรุ่นใหม่” หนึ่งกิจกรรมสนุกสนานและมีสาระในโครงการคนรุ่นใหม่เข้าใจ กทช. ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา