TU-Fit คว้าแชมป์ J-MAT Award ครั้งที่ 17

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จีอี มันนี่ ประเทศไทย ประกาศผลมอบรางวัลโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 17 “ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่รับผิดชอบต่อสังคม” โดยได้รับเกียรติจากนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (กลาง) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพิริยะ วิเศษจินดา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีอี มันนี่ ประเทศไทย และนายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับทีม TU-Fit จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ด้วยแผนการตลาด “ทุกๆ การจ่ายของคุณกับเฟิร์สช้อยส์ คือ การออมของครอบครัว” ที่สะท้อนแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวและการออมเป็นหลัก ทีมชนะเลิศได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และโอกาสเข้ารับการฝึกงานจากจีอี มันนี่ ประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในด้านการตลาดการเงินอย่างเต็มที่อีกด้วย