เทสโก้ โลตัส เรารักษ์สมุย

คุณสาวฟาง เอกลักษณ์รุจี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการบรรษัท – กิจการสาธารณะเทสโก้ โลตัส ร่วมกับคุณศักดิ์ชัย จ.ผลิต นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เทสโก้ โลตัส เรารักษ์สมุย” เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยบริจาคถังขยะให้แก่ทุกวัดในอำเภอจำนวน 60 ใบและจำนวน 10 ใบให้แก่เทศบาลเกาะสมุย พร้อมมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 30 ทุนให้แก่นักเรียนในชุมชนเกาะสมุย และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าเทสโก้ โลตัส สาขาสมุย เพื่อสร้างชุมชนให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น