กทม. จัดโครงการ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ (กลาง) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสราวุธ สนธิแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกันแถลงข่าวเปิดโครงการ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน โดยเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพได้ฟรีที่ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 5 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 23 ธันวาคมนี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และองค์กรเอกชนหลายแห่ง ร่วมให้การสนับสนุนอุปกรณ์การตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหาคร เมื่อเร็วๆ นี้