เทสโก้ โลตัส รณรงค์ลูกค้า 33 ล้านคน ช่วยโลกแบบยั่งยืน


by admin
25-03-2010 00:00:00

เทสโก้ โลตัส เปิดตัวโครงการ Green Bag Green Point ดีเดย์พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 ด้วยการรณรงค์ให้ผู้บริโภคนำถุงมาจากบ้านเพื่อใส่สินค้า อันเป็นวิธีปฎิบัติง่าย ๆ สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัสยังช่วยผู้บริโภคลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยความสมัครใจ พร้อมรับรางวัลแต้ม “กรีนพ้อยท์”” ฟรี 1 แต้ม ต่อ 1 ถุง โครงการ Green Bag Green Point จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในพันธกิจ 2020 คือการบริหารจัดการธุรกิจสีเขียวด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจลง 50% ภายในปี ค.ศ. 2020 (โดยใช้ปี ค.ศ. 2006 เป็นเกณฑ์ปีฐาน) และ ณ วันนี้ เทสโก้ โลตัสได้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรแล้วถึง 23 %

คุณสาวฟาง เอกลักษณ์รุจี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจกาารบรรษัท กิจการสาธารณะ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “โครงการ Green Bag Green Point มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าของเทสโก้ โลตัสที่มีอยู่ถึง 33 ล้านคนต่อเดือนพัฒนาการบริโภคสีเขียวแบบสมัครใจและยั่งยืน เพราะไม่เพียงช่วยลูกค้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการลดการใช้ถุงพลาสติก แต่เรายังสร้างแรงจูงใจด้วยรางวัลกรีนพอยท์ เพราะการสร้างความตระหนัก พร้อมทั้งการนำเสนอทางเลือกให้ลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว จะเป็นหนทางที่ทำให้เกิดประสิทธิผลในระยะยาวและยั่งยืนกว่า หากโครงการฯ ได้รับการตอบรับที่ดี เราก็จะสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึงร้อยละ 2 เท่ากับ 9.8 ล้านใบ ภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งนอกจากช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ผู้บริโภคที่นำถุงมาใส่สินค้ ายังสามารถรับรางวัลกรีนพอยท์ฟรี 1 แต้ม ต่อ 1 ถุงอีกด้วย””

นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Product จำนวน 118 รายการ โดยลูกค้าจะได้รับกรีนพ้อยท์รายการละ 25 แต้มเพิ่มเติมทันที่ที่ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น หลอดไฟ ถุงขยะ น้ำยาลบความผิด แฟ้ม สเปรย์กันยุง และน้ำยาล้างห้องน้ำ

“โครงการ Green Bag Green Point ถือเป็นโครงการฯ แบบอย่างที่สามารถเชื่อมปัญหาภาวะโลกร้อนสู่การแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างสามบูรณ์แบบ เพราะไม่เพียงช่วยลูกค้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการลดใช้ถุงพลาสติก แต่ยังสร้างความตระหนักในเรื่องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาที่ประหยัด ด้วยการสร้างแรงจูงใจด้วยรางวัลกรีนพอยท์ ซึ่งสามารถสะสมในบัตรคลับคาร์ดอย่างต่อเนื่อง ด้วยสมุตติฐานที่ การผลิตถุงพลาสติก 2 ใบ เพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศ จำนวน 1 กก. การประหยัดจำนวนถุง 9.8 ล้านใบ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,960,000 กก. หรือ 1,960 ตัน ต่อปี” คุณสาวฟางกล่าวสรุป

เทสโก้ โลตัส มีจุดประสงค์หลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เป็นผู้นำของธุรกิจสีเขียวด้วยนวัตกรรมและการริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การเป็นองค์การแรกที่มีการวัดร่องรอยคาร์บอน หรือ Carbon Footprint แบบครบวงจร การสร้างอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่สาขาพระราม 1 และการเป็นเจ้าของระบบแผงโซลาคูลลิ่งของอาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสาขาศาลายา ในจังหวัดนครปฐม การเปลี่ยนระบบการใช้น้ำมันดีเซลเป็นไบโอดีเซลของรถขนส่งในการกระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งโครงการ ๙ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหามงคล ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 8 ปีเพื่อปลูกต้นไม้ 9 ล้านต้น พร้อมสร้างความตระหนักแก่เยาวชนและชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่นการจัดค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักส์สิ่งแวดล้อม การพื้นฟูป่าของชุมชนเป็นต้น

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter