กสิกรไทย เปิดตัวบัตรเดบิตเพื่อผู้ประกอบการขนส่ง

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายสุชัย เตชานุรักษ์ (2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดตัว “บัตรเดบิตสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย” บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ที่เป็นได้ทั้งบัตรเดบิตและบัตรสมาชิก พร้อมรับสิทธิความคุ้มครองอุบัติเหตุ ที่สามารถเข้ารักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้