เอสซีจี เปิดตัว “สำนักงานบริหารแบรนด์”


06-09-2010 00:00:00

เอสซีจี บางซื่อ - นายอนุวัตร เฉลิมไชย แบรนด์ไดเร็กเตอร์ สำนักงานบริหารแบรนด์ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด พร้อมด้วยนางสาวกาญจนี สุจรรยาทวี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการแบรนด์ตราช้าง และนางสุเนตรา ชินโกมลสุข (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการแบรนด์คอตโต้ ร่วมกันเปิดตัวสำนักงานบริหารแบรนด์ เพื่อทำหน้าที่วางกลยุทธ์ กำหนดทิศทาง บริหารจัดการและดูแลแบรนด์ตราช้างและคอตโต้ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม ดูแลรับผิดชอบจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และวางแผนการดำเนินงานในระยะยาวเพื่อให้แบรนด์ทั้ง 2 เติบโตทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการการแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลก