ยิ่งแชร์ภาพก็ยิ่งอยากสวย เทรนด์วัยรุ่นยุคนี้ ไม่เก่งไม่ว่า..ขอสวยไว้ก่อน

มายด์แชร์เผยผลวิจัย รายงานฉบับใหม่ “Culture Vulture ฉบับความสวยงาม เทคโนโลยี Skype, Facetime บริการแชร์ภาพ กระตุ้นให้วัยรุ่นให้ต้องสวยทุกมุมมอง ถึงแม้ว่าจะต้องพึ่งศัลยกรรม

จากผลวิจัยของมายด์แชร์ เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร ที่ได้จากรายงานการศึกษา Culture Vulture เรื่องความงาม พบว่าคนหนุ่มสาวคลั่งใคล้และต้องการที่จะมีรูปร่างหน้าตาที่ดึงดูดใจมากกว่าต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง จาก ชี้ว่า อนาคตการผ่าตัดเสริมความงามจะได้รับการยอมรับจนการทั่งกลายเป็นเรื่องปรกติของสังคมที่พัฒนาแล้วและเทคโนโลยีจะทำให้ผู้คนสามารถเห็นรูปลักษณ์ใหม่ของตนเองก่อนการศัลยกรรมผ่าน เทคโนโลยี Virtual/augmented reality และแอฟพลีเคชั่นในสมาร์ทโฟน

จาก ‘Face Time Facelifts’ ซึ่งช่วยให้คนไข้สามารถเห็นภาพตัวเองที่ดูดีขึ้นผ่านโทรศัพท์แบบเห็นภาพในอเมริกา มาจนเกิดความนิยมของภาพสัตว์เลี้ยงในมุมไบ และจากความนิยมใน “Food Porn” ทั่วทั้งเอเชียทำให้กลายเป็นเทรนให้คำแนะนำเรื่องความงามโดยผู้เชียวชาญด้านความงามที่ให้คำแนะนำผ่านภาพออนไลน์ และ วีดีโอในสิงค์โปร์ โดยโลกทั้งโลกกำลังให้ความสนใจและคลั่งใคล้กับการที่จะต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดีเห็นได้จากการที่ผู้บริโภคยอมที่จะใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อซื้อจอในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้น (เช่น มือถือ ไอโฟน และไอแพด)

นอกจากงานวิจัยนี้จะพบแนวโน้มการทำให้ภาพถ่ายดูดีขึ้นผ่านเทคโนโลยีต่างๆแล้ว ผลวิจัยยังพบ Trend ที่จะตามมาสำหรับแบรนด์ คือการสร้างความงามผ่านกิจกรรมการสื่อสารตลาดในโลกที่คลั่งไคล้ความงามบนหน้าจอ

“ในโลกปัจจุบันที่สื่อรูปแบบต่างๆมีจำนวนมากขึ้นและข้อมูลมากมายที่มีล้นเหลือ เรื่องของความงามเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมเด่นชัด จนกลายเป็น เงินสกุลหนึ่งทางสังคม ที่ทุกๆคนอยากมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมโดยการเล่าสู่กันฟัง” แคท วิลเลี่ยม ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ มายด์แชร์เอเชียแปซิฟิก หัวหน้างานวิจัยครั้งนี้กล่าว

ที่มาของงานวิจัย งานวิจัย Culture Vulture ฉบับความงามนี้ศึกษาข้อมูลจาก ‘Mindreader’ ซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัยของมายด์แชร์ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า 36,000 คนใน 36 ประเทสทั่วโลก และร่วมถึงการทำ Expert Interview และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำความคิดในเอเชียแปซิฟิก ลาตินอเมริกา อเมริกา และยุโรป ผลวิจัยนี้ยังได้ข้อมูลมาจากการสังเกตุพฤติกรรมของคนในสังคมจากกลุ่ม Scout Network ของมายด์แชร์ที่อาศัยอยู่ในเมืองสำคัญของโลกซึ่งกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตและให้ความสนใจกับ เพลง แฟชั่น ความงามและแบรนด์

งานวิจัย Culture Vulture ฉบับความงามนี้จำแนกแบบแผนกลุ่มพฤติกรรมทางสังคมไว้ 15 กลุ่ม ซึ่งแยกกลุ่มโดยการให้คำจำกัดความด้านความงามของหนุ่มสาวทั่วโลกเป็นตัวกำหนด และจากกลุ่มพฤติกรรมเหล่านี้จะแยกออกเป็น แนวคิดด้านความงาม 5 แบบที่แบรนดืสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ ‘Skin Deep’, ‘Anarchy & Rebellion’, ‘Depth & Substance’, ‘Rebirth’, และ ‘Experiential’

วิจัยเรื่องความงามนี้เป็นผลวิจัยและรายงานฉบับที่สองของ Culture Vulture ซึ่งทำการศึกษาสังคมปัจจุบันที่ให้ความชื่นชมเรื่องของความงาม การให้คำนิยามและการทดลองที่จะมีความสวยงามและดูดีในหลากหลายรูปแบบ ไมว่าจะเป็นความงามของร่างกายไปจนถึงความงามที่แสดงออกผ่านสิ่งต่างๆในสังคมเช่น อาคารบ้านเรือน การใช้เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหาร

วิจัยฉบับเต็มที่มีข้อมูลดังกล่าวครบสามารถดาว์นโหลดได้จาก http://www.mindshareworld.com/s/CultureVulture และสามารถดาว์นโหลด Culture Vulture App ได้จาก ITunes