บิ๊กซี ได้รับการโหวตจากผู้บริโภคทั่วประเทศ คว้ารางวัล “ห้างค้าปลีกยอดนิยม” และ “ห้างค้าปลีกที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นและไว้ใจ” ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

นายกุฎาธาร นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า “จากการสำรวจความเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศระหว่างปี 2555-2556 ขององค์กรสำรวจความนิยมผู้บริโภคระหว่างประเทศชั้นนำ 2 องค์กร เป็นที่น่ายินดีและภูมิใจอย่างยิ่งว่า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้รับการลงคะแนนให้ได้รับรางวัล “ห้างค้าปลีกยอดนิยม” และ “ห้างค้าปลีกที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นและไว้ใจ” ทั้ง 2 รางวัล ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน

“รางวัล “ห้างค้าปลีกยอดนิยมอันดับ 1” (No. 1 Thailand Brand – Most Favorite Hypermarket) เป็นผลการสำรวจความเห็นผู้บริโภคของ บ. Video Research International (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยทางการตลาดชั้นนำของญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ร่วมกับนิตยสารมาร์เก็ตเทียร์ นิตยสารการตลาดชั้นนำของไทย ทำการสำรวจความเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศและพบว่า บิ๊กซี เป็น “ห้างค้าปลีกที่ได้รับความนิยมอันดับ 1” ด้วยคะแนนเสียง 84.1% จากผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นคะแนนโหวตที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งบิ๊กซีได้รับ 77.1%”

“สำหรับรางวัล “ห้างที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นและไว้ใจ” (Trusted Brand Award) นั้น บ. รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ผลิตนิตยสารเพื่อผู้บริโภคชั้นนำ ได้ทำการสำรวจความเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งได้โหวตให้บิ๊กซีได้รับรางวัลดังกล่าว จากความเชื่อมั่นและไว้ใจในคุณภาพ ความคุ้มค่า ความเข้าใจผู้บริโภค การบริการ ความน่าเชื่อถือ และการตอบแทนสังคม ซึ่งบิ๊กซีได้สั่งสมมาตลอด 20 ปีของการให้บริการและดูแลความเป็นอยู่ของผู้บริโภคทั่วประเทศ”

“บิ๊กซี ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศติดต่อกันถึง 2 ปี หลังจากที่เคยได้รับรางวัลทั้ง 2 แล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2555 ซึ่งงสะท้อนความไว้ใจและความนิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศ ต่อความคุ้มค่า ความประหยัด ความพึงพอใจในการจับจ่าย และบริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคตลอด 20 ปีที่ผ่านมา บิ๊กซีจะรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของพี่น้องผู้บริโภคชาวไทยให้ดีที่สุด ด้วยการเป็นผู้นำด้านราคา การบริการ และการตอบแทนสู่สังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค”

“การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่ยั่งยืน ตอบแทนสังคม เป็นดีเอ็นเอของพนักงานบิ๊กซีทุกคน บิ๊กซี เป็นห้างค้าปลีกห้างแรกและห้างเดียวที่มีผู้พิการร่วมทำงานกับเราครบตามที่กฎหมายกำหนด และเกินจากอัตราที่กฎหมายกำหนดถึง 27% มูลนิธิบิ๊กซี ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 11 ได้สร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศแล้ว 37 อาคาร และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักเรียนผู้เรียนดีแต่ด้อยโอกาสแล้วกว่า 28,000 ทุน นอกจากนั้น สาขาทั้ง 380 สาขาของเรา ได้ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ด้วยการสร้างงาน สร้างรายได้ คืนภาษีให้ท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเราจะเดินหน้าต่อไป เพื่อร่วมกันดูแลผู้บริโภคไทยและพัฒนาไปด้วยกัน” นายกุฎาธารฯ กล่าว