ฟูจิ ซีร็อกซ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “แคมเปญ 60+ Earth Hour หรือ โครงการปิดไฟให้โลกพัก”

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) ได้ร่วมสนับสนุน”แคมเปญ 60+ Earth Hour หรือ โครงการปิดไฟให้โลกพัก” ร่วมกับสถาบันการศึกษาและโรงเรียนต่างๆ  หลายแห่งทั่วประทศ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก” โดยพร้อมใจกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นร่วมกับอีกกว่า 170 ประเทศทั่วโลก  ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 แล้วที่ทางฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้มีสนับสนุนโครงการนี้ วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานและสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดสภาวะโลกร้อน และทางบริษัทฯ ยังจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อน พร้อมกับการแชร์ไอเดียต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน