10 อันดับธุรกิจซื้อสื่อโฆษณาเยอะในปี 2013 รถยนต์-สื่อสารอัดงบสุดๆ

ส่วนกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงที่สุดในปี 2013 ก็คือกลุ่มรถยนต์ เป็นผลพ่วงมาจากนโยบายรถคันแรก ส่งผลให้มีการใช้เม็ดเงินสูงถึง 10,997 ล้านบาท โตขึ้น 14% รองลงมาเป็นกลุ่มสกินแคร์ใช้เม็ดเงิน 9,272 ล้านบาท แต่มีอัตราลดลง 1%

กลุ่มธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมมีอัตราการใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นสูงที่สุด เพราะมีการแข่งขันกันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีการเติบโตของสมาร์ทโฟน รวมไปถึงการพัฒนา 3G และ 4G มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้น 25% เป็นมูลค่า 8,490 ล้านบาท และกลุ่มองค์กรเพื่อสังคมมีการใช้เม็ดเงินโฆษณาน้อยลงถึง 12% แต่ยังมีมูลค่า 6,337 ล้านบาท