ทีเอ็นที เอ็กซเพรส มุ่งมั่นจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า เสริมความแข็งแกร่งด้านกลยุทธ์เออีซี

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในด้านการบริการในประเทศไทยมากว่า 34 ปี นำโดย มร.อลัน มิว กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวจรัสพรรณ แจ่มใส ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษเพื่อลูกค้า ภายใต้หัวข้อ “ทีเอ็นที เอ็กซเพรส นำเครือข่ายการขนส่งทางบกสายเอเชีย เปิดมิติแห่งความสำเร็จ สู่เออีซี” โดยมีทีมผู้บริหารระดับสูง อาทิ คุณกุณฑล ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร, และพรชัย ตันประวัติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ มร.ยานัส รูลอฟ สลาวเทอร์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,คุณนงลักษณ์ พึ่งสม ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล, พร้อมด้วย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน และ บัญชา ชุมชัยเวทย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และลูกค้าจากบริษัทชั้นนำกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมแปซิฟิค เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

ทีเอ็นที เอ็กซเพรส มุ่งมั่นพัฒนาการบริการและนำเสนอโซลูชั่นส์ต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนจากประเทศสมาชิกเข้ามาขยายกิจการในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยทีเอ็นที เอ็กซเพรส ได้มีการเตรียมความพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจ และได้มีการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งทางบกสายเอเชีย (Asia Road Network : ARN) ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าที่สามารถกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่แน่นอนได้ มีเส้นทางกว่า 5,000 กิโลเมตร ครอบคลุม 125 เมืองทั่วภูมิภาค เชื่อมโยงตั้งแต่สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และจีน โดยไม่ต้องวุ่นวายกับกระบวนการศุลกากร ทั้งยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายการขนส่งทางอากาศของทีเอ็นที เอ็กซเพรส และยังมีค่าบริการย่อมเยากว่าการขนส่งทางอากาศและรวดเร็วกว่าการขนส่งทางเรือ

มร. อลัน มิว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทีเอ็นที เอ็กซเพรส มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านพนักงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการบริการที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะเครือข่ายการขนส่งทางบกสายเอเชีย ที่ผมได้มีโอกาสร่วมคิดค้นกับทีมพัฒนามากว่า 10 ปี และสามารถกล่าวได้ว่า ทีเอ็นที เอ็กซเพรส คือผู้บุกเบิกและผู้นำเครือข่ายการขนส่งทางบกสายเอเชียอย่างแท้จริง”

นอกเหนือจากเครือข่ายการขนส่งทางบกสายเอเชีย ที่ถือเป็นอาวุธสำคัญในการสู้ศึกของทีเอ็นที เอ็กซเพรส บริษัทยังเดินหน้าให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าซึ่งเปรียบเสมือนพันธมิตรของทีเอ็นที เอ็กซเพรส ได้รับข้อมูลทางกลยุทธ์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และสามารถก้าวสู่การแข่งขันในเออีซีได้อย่างมั่นใจ ซึ่งการประสบความสำเร็จของลูกค้า คือ หลักชัยแห่งความสำเร็จของทีเอ็นที เอ็กซเพรส เช่นกัน

นางสาวจรัสพรรณ แจ่มใส ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ของบริษัททีเอ็นทีเอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทีเอ็นที เอ็กซเพรสได้จัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีละ 2-3 ครั้ง และได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าผู้เข้าร่วมงาน เนื่องจากสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้ บริษัทได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความสามารถทั้งในด้านการบรรยาย พร้อมเกร็ดความรู้จากการคลุกคลีในวงการธุรกิจชั้นนำมาอย่างยาวนาน อาทิ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน และคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ ซึ่งทีเอ็นที เอ็กซเพรสมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสูงสุด”

ด้วยทีมงานที่ทุ่มเทและเครือข่ายการดำเนินงานทั่วโลกที่เป็นเลิศ ทำให้ ทีเอ็นที เอ็กซเพรส สามารถมอบบริการขนส่งสินค้าด่วนที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจระดับภูมิภาค สิ่งเหล่านี้แสดงถึงการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ของ ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เพื่อให้ลูกค้าและผู้ประกอบการไม่พลาดโอกาสสำคัญทางธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันใกล้นี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายด่วนทีเอ็นที 1721 หรืออีเมล์ th.marketing@tnt.com