กลุ่มสามารถ กวาด 4 รางวัล SET AWARDS 2014

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ให้แก่นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ในงาน SET Awards 2014 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว ในปีนี้ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น, บมจ.สามารถเทลคอม และ บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย ยังได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก