GSK จัดกิจกรรม Pushing the Human Limits สร้างแรงบันดาลใจขยายขีดความสามารถของคนไทย ผ่านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์กับ NASA ครั้งแรกในเมืองไทย

เพราะเชื่อในเรื่องของสังคมของการแบ่งปัน เชื่อมั่นในคุณค่าของการศึกษา การขับเคลื่อนสังคมด้วยการวิจัยและพัฒนา ภายใต้เป้าหมายสูงสุดที่มุ่งพัฒนาชีวิตของมนุษยชาติ GSK หรือ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม จึงได้ร่วมกับร่วมกับ NASA จัดกิจกรรม “Pushing the Human Limits – ก้าวข้ามขีดจำกัดศักยภาพของมนุษย์” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขยายขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้และศึกษาความสำเร็จของอดีตนักบินอวกาศ นายชาร์ลส์ ดุ๊ค ที่มีโอกาสขึ้นไปเดินและสำรวจดวงจันทร์และการค้นหาแรงขับภายในเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร พร้อมชมนิทรรศการอวกาศ “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศของมนุษยชาติระดับโลกแก่คนไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของคนจะช่วยให้สังคมดีขึ้น สำหรับประเทศไทยต่อจากนี้ ไทยต้องก้าวไปสู่สังคมนวัตกรรมและก้าวข้ามไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อให้คนไทยมีรายได้ ความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการวางแนวทางเพื่อที่จะสร้างรากฐานให้กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระยะยาวให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมที่ GSK จัดขึ้นในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือของเอกชนที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน กระตุ้นการเรียนรู้และอยากลงมือทำด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป”

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK กล่าวว่า “GSK ร่วมกับองค์การนาซาจัดกิจกรรมPushing the Human Limits – ก้าวข้ามขีดจำกัดศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและสัมผัสความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนไทยได้เห็นการก้าวข้ามศักยภาพของมนุษย์ในมุมที่ต่างกันออกไป รวมทั้งเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้และจุดประกายความคิดให้กับเยาวชน และผู้คนในสังคมให้เห็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในหลาย ๆ ด้าน”

สำหรับนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่มาร่วมกิจกรรม Pushing the Human Limits – ก้าวข้ามขีดจำกัดศักยภาพของมนุษย์ ก็มีความเชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและประเทศ ขณะที่การสร้างแรงบันดาลใจจะช่วยส่งเสริมให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ผมมีความสุขกับการทำงานดาราศาสตร์และใช้ความคิดทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ถ้าเราใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนสังคมประเทศเราจะพัฒนาได้มากขึ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องที่ดึงเด็กเข้ามาสนใจได้ง่ายด้วยตัวเองอยู่แล้ว รวมทั้งดาราศาสตร์ด้วย ซึ่งอาจจะฟังดูเหมือนไกลตัว แต่จริง ๆ มันไม่ใช่ เพราะเป็นเรื่องของความสามารถของมนุษย์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนามาเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ นี้ได้”

รศ. พญ. ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย นักประดิษฐ์ไทย “อุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับการรักษาโรคหืด” กล่าวว่า “การที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งดี ๆ ด้วยศักยภาพของคน ต้องเริ่มจากเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งขอชื่นชมการจัดกิจกรรมของ GSK ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนไทย เพราะการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในเด็กนั้น ต้องเริ่มจากความสนใจ ความชอบ แต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือ ต้องมีการเรียนรู้ โดยเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวจากประสบการณ์และนำไปพัฒนาต่อ และหากประสบความสำเร็จ แม้เป็นความสำเร็จเล็ก ๆ ก็จะเป็นกำลังใจให้เขามีความพยายามทำอะไรที่ยากขึ้นต่อไป”

รศ.พญ. อรพรรณ โพชนุกูล นักประดิษฐ์ไทย “DIY Spacer” กล่าวว่า “การมีบุคคลต้นแบบเป็นเรื่องสำคัญ การที่เราได้เห็นคนเก่งและคนที่ประสบความสำเร็จเป็นการสร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก และจุดประกายให้รู้สึกว่าเรื่องที่จะทำเป็นเรื่องไม่ไกลตัว หากพูดถึง NASA คนจะรู้สึกว่าไกล แต่กิจกรรมนี้ทำให้เรารู้สึกว่าใกล้ตัว พอคนรู้สึกว่าใกล้ตัวเค้าจะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ เหมือนกับการสร้างความฝัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถจุดประกายและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่จะกล้าทำตามความฝันได้”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างประสบการณ์การแบ่งปันของ GSK ให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง รวมทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างแรงบันดาลใจในการผลักดันศักยภาพของตนเองเพื่อการพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต