นีลเส็นเผยยอดโฆษณาปี 57 ติดลบเกือบ 10%

 

บริษัทเอซี นีลเส็น ได้รายงานยอดซื้อสื่อโฆษณาของทั้งปี 2557 มียอด 102,346 ล้านบาท  ลดลงจากปี  2556 มียอดซื้อสื่อโฆษณาอยู่ที่ 113,097 ล้านบาท ลดลง 10,751 ล้านบาท หรือติดลบ 9.51%

ทั้งนี้ สื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โรงภาพยนตร์ สื่อนอกบ้าน สื่อในห้างสรรพสินค้า “ลดลง” ยกเว้น “สื่อบนรถสาธารณะ และสื่ออินเทอร์เน็ต”เท่านั้น ที่มียอดซื้อสื่อเพิ่มขึ้น

สำหรับ ยอดซื้อสื่อโฆษณาทีวีของปี 2557 อยู่ที 63,776 ล้านบาท ลดลงไปจากปี 2556 มียอดซื้อ 69,246 ล้านบาท หรือติดลบ 5,473 ล้านบาท หรือ -7.90%

ยอดซื้อสื่อหนังสือพิมพ์ 13,166 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มียอดซื้ออยู่ที่ 15,256 ล้านบาท ลดลง 2,090 ล้านบาท หรือ -13.70%

ส่วนสื่อที่ติดลบสูงสุดของปี 2557 คือ สื่อในห้างสรรพสินค้า มียอดซื้อโฆษณา 1,963 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มียอดซื้อ 2,655 ล้านบาท หรือ -26.06%