งบซื้อ “สื่อโฆษณา” เดือนธันวาคม 57 ติดลบ 11.50%

 

บริษัทเอซี นีลเส็น ได้รายงานยอดซื้อสื่อโฆษณาใน เดือนธันวาคม 2557 พบว่า ยอดซื้อสื่อโฆษณาอยู่ที่ 8,468 ล้านบาท  ลดลงจากเดือนธันวาคม 2556 ที่มียอดซื้อสื่อโฆษณาอยู่ที่ 9,081 ล้านบาท ติดลบไป -11.5%

สื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน โรงภาพยนตร์ สื่อนอกบ้าน “ลดลง”ยกเว้น“สื่อบนรถสาธารณะ, สื่อในห้างสรรพสินค้า และสื่ออินเทอร์เน็ต”เพิ่มขึ้น

สื่อทีวีมียอดซื้อโฆษณาในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 4,853  ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม2556 ที่มียอดอยู่ที่ 5,221 ล้านบาท ลดลง 368 ล้านบาท หรือ -7.05% โดยสื่อที่ติดลบมากสุด คือ โฆษณาในสื่อนิตยสาร มียอดซื้อสื่ออยู่ที่ 349 ล้านบาท ติดลบ -25.74% ตามมาด้วย โฆษณาในหนังสือพิมพ์ โฆษณาในสื่อวิทยุ โฆษณาในโรงภาพยนตร์  สื่อนอกบ้าน ติดลบเช่นกัน

ที่มา : เอซี นีลเส็น