มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับ เอ็ม อะคาเดมี่ พัฒนาหลักสูตร Retail Management: The Best Practices Series เพื่อยกระดับและพัฒนาวงการธุรกิจรีเทล

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) จับมือกับ ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “Retail Management : The Best Practices Series” เพื่อยกระดับและพัฒนาวงการธุรกิจรีเทล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ กับ คุณจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ โดยมี มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด และ รองศาสตราจารย์พงศ์จิตติมา หินเธาว์ กรรมการ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ เอ็ม อะคาเดมี่ บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 6