“กลุ่มสามารถ” ฉายภาพชัดธุรกิจพลังงาน สร้างรายได้แสนล้านในอีก 5 ปี

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น, บมจ.สามารถเทลคอม, บมจ.สามารถไอ-โมบาย และบมจ.วันทูวันคอนแทคส์ 4 บริษัทจดทะเบียนภายใต้กลุ่มบริษัทสามารถ ได้ร่วมกันแถลงข่าว ทิศทางและเป้าหมายธุรกิจในปี 2558 ซึ่งเป็นวาระครบรอบปีที่ 60 และเป็นปีแห่งการก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 ของกลุ่มฯ โดยใช้ Year Theme ว่า “Enter the New Era…Empower the Future หรือ การก้าวสู่ทศวรรษที่ 7…เพิ่มพลังสู่อนาคต” โดยตั้งเป้ารายได้รวมในปี 2558 จำนวน 30,000 ล้านบาท พร้อมประกาศแผนชัดเจนในการขยายธุรกิจด้าน Utilities & Transportations ครอบคลุมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน การเดินทางและระบบสาธารณูปโภค เสริมรากฐานธุรกิจในอนาคตให้แข็งแกร่ง คาดรายได้ทะลุแสนล้านในปี 2563

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงผลการดำเนินธุรกิจในปี 2557 โดยสรุปว่าทุกสายธุรกิจเดินหน้าไปได้ด้วยดี แม้จะได้รับผลกระทบบ้างจากการชลอโครงการภาครัฐ แต่สายธุรกิจ ICT Solutions ก็สามารถได้งานเพิ่มจำนวนกว่า 60 โครงการ มูลค่ารวมเกือบ 7,000 ล้านบาท ด้านสายธุรกิจ Mobile Multimedia ก็ประสบความสำเร็จจากยอดจำหน่าย Smart Phone ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง โดยมียอดจำหน่ายในปี 57 ทั้งสิ้น 4.2 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซนต์ ยิ่งไปกว่านั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ หนึ่งในบริษัทลูก ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการ Call Center ครบวงจร ก็ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมขยายฐานธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเปิดสาขาแรกที่ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ สายธุรกิจ U-Trans ยังประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศกับกรมการบินพลเรือน ของประเทศสหภาพพม่า มูลค่า 3.92 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 120 ล้านบาท รวมทั้งได้เซ็นสัญญากับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย เพื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์บริการการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลค่า 465 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น เทด้าซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มนี้ ก็ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญาโครงการใหม่ๆ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมมูลค่า 1,200 ล้านบาท สรุปแล้วกลุ่ม U-Trans ได้งานใหม่เพิ่มเติมในปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าถึง 1,800 ล้านบาท

สำหรับปี 2558 นอกจากกลุ่มบริษัทสามารถจะเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปัจจุบันเพื่อต่อยอดรายได้แล้ว ปี 58 จะเป็นปีแห่งการลงทุนครั้งสำคัญและสูงสุดนับจากการก่อตั้ง โดยมีแผนจะขยายการลงทุนในธุรกิจ Utilities & Transportations อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้รวมในปี 2558 จำนวน 30,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 20 เปอร์เซนต์ ด้วยปัจจัยหนุนที่เสริมความมั่นใจหลายๆ ด้าน เช่น การผลักดันเศรษฐกิจผ่านนโยบาย Digital Economy ของภาครัฐ, การเข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบ, การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ CLMV รวมทั้งประเทศไทย ตลอดจนแนวโน้มการขยายเครือข่ายการสื่อสารจาก 3G สู่ 4G รวมถึงการขยายเครือข่ายดิจิตอลทีวีที่ครอบคลุมและกว้างขวาง โดยรายได้รวม 30,000 ล้านบาท จะมาจากสาย ICT Solutions 10,000 ล้านบาท Mobile Multi-media 13,000 ล้านบาท U-Trans และ Related Businesses รวมกันอีก 7,000 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น ยังคาดการณ์ว่ากำไรของกลุ่ม ICT และ SIM จะทะลุสถิติสูงสุดอีกครั้งในปีนี้

สายธุรกิจ ICT Solutions นำโดย บมจ. สามารถเทลคอม ปัจจุบันมีงานในมือแล้ว 7,200 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา ได้ลงนามในสัญญาให้บริการระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องกับท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย มูลค่า 2,279 ล้านบาท และยังได้งานเพิ่มอื่นๆ อีกจำนวน 60 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ 10,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 40 เปอร์เซนต์ โดยนอกเหนือจากงานโครงการซึ่งอยู่ในแผนที่จะเข้าประมูลในปี 58 รวมมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทแล้ว ยังมีปัจจัยหนุนจากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจตามมาอีกมาก อาทิ การขยายโครงข่ายการสื่อสาร, การส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce ตลอดจนการพัฒนา e-Government Services เป็นต้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดโครงสร้างธุรกิจใหม่ ประกอบด้วย 1. โซลูชั่นโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม Network Infrastructure Solutions 2. โซลูชั่นเทคโนโลยีประยุกต์ Enhanced Technology Solutions และ 3. แอปพลิเคชั่นสนับสนุนการประกอบธุรกิจ Business Applications ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้วางเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าสู่ภาคธุรกิจเอกชนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางด้าน ICT ที่ครบวงจร

สายธุรกิจ Mobile Multi-media นำโดยบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย ตั้งเป้ารายได้ปี 2015 จำนวน 13,000 ล้านบาท เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 58 บริษัทฯ จะเน้นกลยุทธ์ Partnership Marketing ในการขยายตลาดผ่านเครือข่ายพันธมิตร อาทิ สโมสรฟุตบอลชั้นนำ บริษัทผู้ให้บริการมือถือไม่ว่าจะเป็น AIS, DTAC, True ตลอดจนพันธมิตรทางด้านสื่ออย่าง Siam Sports เป็นต้น โดยจะมีการพัฒนาสินค้าและพ่วงบริการ Content ในรูปแบบเจาะกลุ่ม หรือ Segmentation ทั้งนี้ คาดว่านอกเหนือจากยอดจำหน่ายมือถือที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังจะก่อให้เกิดรายได้ประจำจากค่าบริการ Content อย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยบริษัทฯมีแผนที่จะเปิดตัวมือถือไอ-โมบาย Smart Phone จำนวน 25 รุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่น เช่น การถ่ายภาพคมชัดและรองรับดิจิตอลทีวี บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสร้างสถิติยอดจำหน่ายทะลุ 5.5 ล้านเครื่อง เพื่อก้าวขึ้นเป็นแบรนด์มือถือที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ และจะทุบสถิติกำไรสูงสุดอีกครั้งในปี 58

สายธุรกิจ U-Trans เป็นสายธุรกิจใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน ให้กับกลุ่มสามารถ ครอบคลุมบริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค อาทิ ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ ระบบจัดการยานพาหนะเพื่อการขนส่งและการเดินทาง ตลอดจนธุรกิจด้านพลังงาน ทั้งในรูปแบบ Conventional และ Alternative Energy หรือพลังงานทางเลือก โดยสายธุรกิจ Utilities & Transportations หรือ U-Trans จะอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท SAMART U-Trans ซึ่งประกอบด้วยบริษัทลูกคือ Cambodia Air Traffic Services, Kampot Power Plant และ Teda บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการวางเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า ซึ่งล่าสุดได้เซ็นสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีมูลค่า 483 ล้านบาท จะเห็นว่าสายธุรกิจ U-Trans เป็นการรวมบริษัทในเครือสามารถที่สั่งสมความชำนาญและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคและงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างรอบด้านไว้ด้วยกัน ปัจจุบัน U-Trans คือแหล่งรายได้ประจำที่สำคัญของกลุ่มสามารถ และในปี 2558 จะเป็นปีแห่งการลงทุนครั้งสำคัญและสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ “สามารถ” ในธุรกิจพลังงาน โดยมีกำหนดจะประกาศเกี่ยวกับแผนการลงทุนอย่างชัดเจนในไตรมาสแรกปีนี้

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทสามารถ ประกอบด้วย 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สายธุรกิจ ICT Solutions สายธุรกิจ Mobile – Multimedia . สายธุรกิจ Technology Related Businesses สายธุรกิจ Utilities & Transportations และมี 4 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น , บมจ. สามารถเทลคอม , บมจ. สามารถ ไอโมบายและบมจ.วันทูวัน คอนแทคส์