เอสซีจี เคมิคอลส์ ผลักดันนวัตกรรมสินค้า HVA อย่างต่อเนื่อง ทุ่มงบวิจัยกว่า 2,100 ล้านบาท โชว์ศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาระดับสากล

นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับคณะผู้บริหารเอสซีจี เคมิคอลส์ และทีมนักวิจัย ต้อนรับสื่อมวลชนในการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม หรือ ASTEC (Advanced Science and Technology Center) ที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง พร้อมเผยกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการเสริมศักยภาพทั้งด้านบุคคลากรและเครื่องมือ เพื่องานวิจัยและพัฒนาภายในเอสซีจี เคมิคอลส์ รวมถึงการวิจัยร่วมกับทีมนักวิจัยชั้นนำระดับโลก เช่น การจัดตั้งศูนย์วิจัย SCG – University of Oxford Centre of Excellence เป็นต้น ในปี 2558 เอสซีจี เคมิคอลส์ ผลักดันสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products and Services: HVA) อย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนากว่า 2,100 ล้านบาท  ตั้งเป้าสัดส่วนสินค้า HVA ร้อยละ 29  คาดว่าจะมีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอีกกว่า 14 รายการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากว่า 120 ประเทศทั่วโลก