อัลไลด์ เทเลซิสจับมือองค์กรชั้นนำของโลกสร้างเมืองอัจฉริยะระดับกิกะบิต

บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชั่นสวิตช์สำหรับไอพี/อีเทอร์เน็ต (IP/Ethernet) ที่ปลอดภัยและเป็นผู้นำด้านการปรับใช้และจัดเตรียมโครงข่ายพื้นฐานและเครือข่าย ไอพี ทริเปิ้ล เพลย์ เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรระดับแถวหน้า (Lead Partner) ของสภาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities Council: SCC) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำทางความคิดที่พร้อมให้คำแนะนำเมืองต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการรับมือกับการขยายตัวของประชากร การอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานรุ่นเก่าด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่

เมื่อจำนวนประชากรทั่วโลกขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในพื้นที่เขตเมืองอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตประจำวันของเมืองต่างๆ ขึ้นมา สภาเมืองอัจฉริยะ เอสซีซี เชื่อว่าโลกที่มีการผสานรวมเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวทางการออกแบบอย่างชาญฉลาดเข้าไว้ด้วยกันจะนำไปสู่การสร้างเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นอยู่ การทำงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส มีชื่อเสียงมายาวนานด้านการให้ความช่วยเหลือเมืองต่างๆ ในการปรับใช้วิสัยทัศน์การดำเนินงานที่ชาญฉลาดเพื่อเชื่อมโยงเมืองทั้งเมืองเข้าด้วยกัน จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์สวิตชิ่งที่ยืดหยุ่นและบริการติดตามตรวจสอบเครือข่ายที่ทันสมัยช่วยให้เมืองต่างๆ ทั่วโลกสามารถปรับใช้กล้องวิดีโอระบบไอพี รวมทั้งทำให้โรงพยาบาลและบ้านพักอาศัยมีความเป็นอัจฉริยะและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยโซลูชั่น     ไร้สายของบริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ช่วยให้เทคโนโลยีแบบแบลงเก็ต (Blanket) หรือเทคโนโลยีในรูปแบบเซลล์ (Cell) สามารถเข้าถึงทุกสิ่งได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่องค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงสถานที่ขนาดใหญ่ ผ่านทางแบนด์วิดท์และบริการชั้นเยี่ยม

นายฟิลิป ยิม รองประธานอาวุโสฝ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาส่วนกลาง บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส กล่าวว่า “เรากำลังอยู่ ณ จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเมืองทั่วโลกให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะระดับกิกะบิต (Smart Gigabit Cities) โดยเมืองที่ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ด้วยความเร็วระดับกิกะบิตผ่านเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย จะเป็นแรงดึงดูดบรรดานักธุรกิจชั้นนำ รวมทั้งยังสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับระบบเศรษฐกิจอีกด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (The Internet of Things: IoT) และเมืองอัจฉริยะระดับกิกะบิต (Smart Gigabit Cities) ต่างก็มีแนวคิดที่เหมือนกัน นั่นคือการพัฒนาเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ เมืองอัจฉริยะระดับกิกะบิต หรือ Smart Gigabit Cities ที่เลือกใช้โซลูชั่นด้านความปลอดภัยแบบครบวงจรจากบริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ยังสามารถปกป้องและให้บริการชุมชนของตนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากจะสามารถผสานรวมเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ จำนวนมากเข้าด้วยกัน รับทราบข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตที่มีการติดตั้งระบบไว้แล้ว  รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น เมื่อใช้โซลูชั่น Allied Telesis EtherGRID™ ผู้วางผังเมืองจะสามารถรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการดำเนินงานในเมืองของตนเข้ากับข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ สามารถนำเสนอมุมมองแบบเรียลไทม์ของเหตุการณ์ปัจจุบัน และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูงเชิงพื้นที่ได้ ขีดความสามารถทั้งหมดนี้ช่วยให้นักวางผังเมืองและผู้บริหารจัดการเมืองมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเดิม

เกี่ยวกับสภาเมืองอัจฉริยะ

สภาเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities Council) คือที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือที่พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและองค์ความรู้ให้กับเมืองต่างๆ เพื่อรับมือกับจำนวนประชากรที่กำลังขยายตัว งบประมาณที่มีจำกัด และโครงสร้างพื้นฐานรุ่นเก่า สภาเมืองอัจฉริยะประกอบไปด้วยผู้บริหารจัดการเมืองฉัจฉริยะที่มีสำคัญระดับโลกภายใต้การให้คำแนะนำปรึกษาจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญอิสระอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ห้องปฏิบัติการระดับชาติ กลุ่มสนับสนุนข้อมูลด้านสภาพอากาศ และธนาคารเพื่อการพัฒนา สำหรับเป้าหมายของสภาแห่งนี้คือการส่งเสริมให้เมืองอัจฉริยะเกิดการขยายตัวไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วด้วยการจัดเตรียมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและคำแนะนำที่เป็นกลางเกี่ยวกับเทคโนโลยี การเงิน นโยบาย และการมีส่วนร่วมของพลเมือง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปดูวิดีโอแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับสภาเมืองอัจฉริยะได้ที่เว็บไซต์ http://smartcitiescouncil.com

เกี่ยวกับบริษัท อัลไลด์ เทเลซิส อิงค์

บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ก่อตั้งในปี 2530 เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโครงสร้างระบบเครือข่ายและโซลูชั่นเครือข่ายที่ยืดหยุ่นและสามารถทำงานข้ามระบบได้ โดยผลิตภัณฑ์ของอัลไลด์ เทเลซิส สามารถให้บริการโซลูชั่นระบบเครือข่ายทั้งข้อมูล เสียง และภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด ที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร หน่วยงานราชการ/รัฐบาล โรงพยาบาล หน่วยงานความมั่นคง สถาบันการศึกษา ค้าปลีก โรงแรมและ รีสอร์ท รวมไปถึงผู้ให้บริการระบบเครือข่าย

บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส มุ่งมั่นสร้างสรรค์ในด้านการบริการและแอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและ ลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.alliedtelesis.com และ www.alliedtelesis.co.th