“คอตโต้ คิวเรียส” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากศิลปะเก่าแก่ของตะวันออก สู่นิทรรศการ “เออร์เบินอีสต์”

“คอตโต้ คิวเรียส” จัดนิทรรศการ “เออร์เบินอีสต์” (Urbaneast) นำแนวคิดเออร์เบินอีสต์มาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างงานฝีมือและแนวทางการออกแบบสมัยใหม่ที่มีต้นแบบเป็นศิลปะดั้งเดิมของตะวันออก โดยแสดงให้เห็นว่าศิลปหัตถกรรมมีบทบาทในการผลักดันให้โลกของการออกแบบวิวัฒนาการต่อไปได้อย่างไร นิทรรศการชุดนี้จะพาผู้ชมเข้าไปสัมผัสกับแรงบันดาลใจจากศิลปะเก่าแก่ของโลกตะวันออก ผ่านเทคนิคการนำเสนอที่ทันสมัยจาก Triangle Display บริเวณด้านหน้า เข้าสู่โซน Curious Box ด้านในที่จะบอกเล่าความเป็นมาของ Shippo และ Asanoha ซึ่งเป็นลวดลายเรขาคณิตยอดนิยมของญี่ปุ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ด้วยการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ลวดลายทั้ง 2 จึงกลับมามีชีวิตชีวาและกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบยุคใหม่ แล้วพบกับบทสรุปจากแรงบันดาลใจที่คอตโต้ได้พัฒนาออกมาเป็นห้องน้ำคอลเลคชั่นเออร์เบินอีสต์ ผลงานที่นำคุณค่าทางศิลปะแบบดั้งเดิมกลับมาผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างโดดเด่น ผู้สนใจเข้าชมได้ที่คอตโต้ คิวเรียส ชั้น 3 สยามสแควร์ วัน เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่บัดนี้ถึง
30 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 – 21.00 น.