สุขภาพดีรับปีแพะทอง ดีจีแจกจี้แพะทองคำ

มาร่วมสนุกลุ้นรับจี้แพะทองคำแท้ กับกิจกรรม “สุขภาพดีรับปีแพะทอง  ดีจีแจกจี้แพะทองคำ” ร่วมสนุกกันได้ง่ายๆ แค่ชม & แชร์คลิป แล้วตอบคำถามก็มีสิทธิ์รับจี้แพะทองคำแท้ดีจี หนัก 1 สลึง  ไปเลย ร่วมสนุกได้ที่ http://goo.gl/T9PFEk

กติกาการร่วมกิจกรรม

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นแฟนเพจ www.facebook.com/DGSmartclub จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับรางวัล

3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องดูคลิป และตอบคำถามให้ถูกต้อง

4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแชร์คลิป ไปยังหน้า Wall ของคุณแบบ “Public” (สาธารณะ) หากตรวจสอบแล้วผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ แชร์คลิป ไปยัง facebook

ของท่าน ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

5. 1 Account สามารถส่งคำตอบได้ไม่จำกัดจำนวน

6. ร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2558

7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 29 เมษายน 2558 ทางwww.facebook.com/DGSmartclub

8. ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน ต้องสามารถมารับรางวัลตามวันที่กำหนด (วันในการรับรางวัลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

9. ผู้ได้รับรางวัล ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

11. ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยจะเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ผู้ดำเนินกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

14. ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับและปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

15. ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและ/หรือรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต ตามที่เห็นสมควร

16. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล หากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 

ของรางวัล  :  รางวัลจี้แพะทองคำ หนัก 1 สลึง  จำนวน 5 รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน  :  ตัดสินโดยการสุ่ม จากผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและทำถูกกติกา