เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ “MSC” เผยผลประกอบการปี 2557 เติบโตอย่างมั่นคง มีรายได้รวม 7,041 ล้านบาท กำไรสุทธิ 176 ล้านบาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  “MSC” แถลงผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2557 มีรายได้จากการขายสินค้ารวม 7,041 ล้านบาท หรือ เติบโตเพิ่มขึ้น 4.4% โดยมีผลกำไรสุทธิ 176 ล้านบาท มั่นใจธุรกิจในอนาคตยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า การให้บริการในรูปแบบ Professional Services  ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกหน่วยธุรกิจสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” เปิดเผยผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่า ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจากการขายสินค้า 7,041 ล้านบาท หรือ เติบโตเพิ่มขึ้น 4.4% โดยมี ผลกำไรสุทธิ 176 ล้านบาท  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมี สินทรัพย์รวม 3,124 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,657 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,467 ล้านบาท

นายกิตติเปิดเผยว่า บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งนำเสนอสินค้าและบริการด้านไอทีชั้นแนวหน้า ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นนำระดับโลกที่ครบวงจร ทั้งในกลุ่มฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์โซลูชั่น และ วัสดุสิ้นเปลือง ภายใต้รูปแบบ “IT Total Solutions Provider” ที่ทำให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ การให้ความสำคัญต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยนโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าในรูปแบบ Professional Services  ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกหน่วยธุรกิจสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือกับแนวโน้มเทคโนโลยีด้านไอทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

“การเติบโตของเทคโนโลยีกระแสหลัก อาทิ Big Data & Analytics, Cloud, Backup & Security ตลอดจน  Mobility จะมีส่วนสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ เพราะลูกค้าจะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์โซลูชั่น และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้สามารถรองรับการใช้งานทั้งภายในองค์กร และเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ”

นายกิตติ กล่าวว่า ในปี 2557 “MSC” มีโครงสร้างรายได้ที่มาจากกลุ่มฮาร์ดแวร์ 38%, ซอฟต์แวร์โซลูชั่นและบริการ 33% และ วัสดุสิ้นเปลือง 29% โดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจากกลุ่มธุรกิจด้านต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยี, การเงินการธนาคาร, บริการ, อุตสาหกรรม และอื่นๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีฐานลูกค้าที่มั่นคง ลูกค้าจำนวน 9,523 ราย เป็นลูกค้าเก่าที่มีการซื้อซ้ำ 82% ซึ่งนับเป็นสัดส่วนรายได้ถึง 95% ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการทั้งหมดของบริษัทฯ

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้ทาง www.metrosystems.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ir@metrosystems.co.th