เอ็ตด้า เดินหน้าสู่สังคมดิจิทัล เก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อออกนโยบายตอบโจทย์ประชาชนได้ตรงจุดที่สุด

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เตรียมการเดินหน้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ออกแบบสำรวจ “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2558” เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและการซื้อสินค้าบริการออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการสนับสนุนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างรอบด้าน ตลอดจนเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 โดยประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมเศษฐกิจดิจิทัล โดยการร่วมตอบแบบสอบถาม “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2558” ได้ที่ https://www.etda.or.th/iup2015 ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

นอกจากนี้ เอ็ตด้า ยังได้จัดกิจกรรมจับรางวัลพิเศษเพื่อขอบคุณในการร่วมตอบแบบสอบถาม ไม่ว่าจะเป็น iPhone 6 ความจุ 64GB (1 รางวัล), Apple Watch 42 มิลลิเมตร (1 รางวัล), iPad mini with Retina Display ความจุ 32GB 1 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายรวมกว่า 70 รางวัล โดยจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ทาง https://www.etda.or.th  และ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand