แผนดีมีรางวัล

เมื่อปีที่แล้วนักศึกษาหลักสูตร MIM คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ไปคว้ารางวัลมาจากเวที Moot Corp ถึง 2 รางวัล คือ ทีม Nutri-Loc อุตสาหกรรมถนอมอาหาร ซึ่งได้รางวัลที่ 3 จากแข่งขัน Moot Corp เวทีระดับโลกที่มหาวิทยาลัย Texas at Austin เป็นเจ้าภาพ และอีกทีมคือ คุณนายสะอาด ธุรกิจรีไซเคิล ที่ไปคว้ารางวัลที่ 1 จากเวที Asia Moot Corp จัดโดยมหาวิทยาลัยฮาวาย

ผลแห่งความสำเร็จอันนี้มีนัยสำคัญต่อ Brand Recognition ของธรรมศาสตร์อย่างยิ่ง ในภาวะที่หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจในเมืองไทย แข่งขันกันสูง และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ รศ.ดร.นริศ ไชยสูตร อธิการบดีคนปัจจุบันที่วางแผนให้ มธ. ยุคนี้ ก้าวสู่ยุคแห่งความเป็นนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาก็ตาม

ในปีนี้ มธ. จึงกล้าทุ่ม รับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Asia Moot Corp โดยในฐานะเจ้าภาพ ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งเงินรางวัล (มีมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 1.3 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน ทั้งในการแข่งขันและการจัดสัมมนาย่อยก่อนวันประกาศผล โดยมี 4 องค์กร คือ ธนาคารกรุงเทพ กระดาษดั๊บเบิ้ลเอ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ให้การสนับสนุนหลักเป็นเงินรายละ 1 ล้านบาท

แม้จะเหนื่อยยาก แต่งานนี้จะเป็นแรงส่งให้หลักสูตรบริหารธุรกิจของ มธ. ขึ้นทำเนียบสถาบันชั้นนำระดับเอเชียทันที ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ดูจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องในยุคการแข่งขันเสรีของธุรกิจการศึกษาเช่นปัจจุบัน ที่มหาวิทยาลัยท้องถิ่นต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างชาติที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาดให้ได้ การสร้าง Recognition ในตลาดต่างชาติ ไม่ใช่เพียงแค่การเปิดหลักสูตรอินเตอร์เท่านั้น การสร้าง value ของสถาบันก็ยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะชนชาติไหนก็ตาม

Profile

ความเป็นมาของการประกวดแผนธุรกิจ Moot Corp เริ่มโดยบัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจของมหาวิทยาลัย Texas at Austin เมื่อปี 2527 ที่ต้องการกระตุ้นการเปิดธุรกิจใหม่ และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านธุรกิจ การแข่งขันจัดขึ้นทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีทีมนักศึกษาจากหลักสูตรธุรกิจของมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อชิงตำแหน่ง Global Champion รับเงินรางวัลสูงสุด 150,000 เหรียญสหรัฐ

การประกวด Asia Moot Corp ครั้งแรกจัดขึ้นโดย Chinese University of Hongkong เมื่อปี 2541-2544 และต่อมาในปี 2545-2547 มี University of Hawaii at Manoa เป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยเจ้าภาพคือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มประกวดแผนธุรกิจในวันที่ 15-17 มีนาคม 2548

อีกส่วนหนึ่งของงานครั้งนี้ที่น่าสนใจ คือ Opening Enterpreneurial Forum : Meet Asia Shakers and Mover ในวันที่ 15 มีนาคม 2548 เป็นการเชิญนักลงทุนที่สนใจใน Venture Capital Fund ซึ่งมีความเสี่ยงสูง แต่ให้ผลตอบแทนสูง มาบรรยายในฐานะของนักลงทุน และมีเจ้าของแผนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการเสนอขาย มาเปิดเผยเคล็ดลับ

โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ (Moot Biz)
นอกเหนือจาก Asia Moot Corp ยังมีโครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แหงชาติ (Moot Biz) ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับบริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจที่นำเสนอเป็นภาษาไทย สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท สรุปจำนวนทีมที่เข้าร่วมประกวด มีกว่า 35 ทีมจาก 12 สถาบันทั่วประเทศ

การตัดสินรอบสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่ 8-9 เมษายน 2548 ทีมที่ชนะนอกจากจะได้รับรางวัลพระราชทานและเงิน 1 แสนบาทแล้ว ทาง สสว.ซึ่งมีเงินกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) ก็จะพิจารณาร่วมลงทุนในโครงการของแผนที่ชนะเลิศ หรือเข้ารอบสุดท้าย และผลักดันให้เกิดเป็นธุรกิจจริงต่อไป รวมทั้งส่งเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) ด้วย

Website

http://www.mootbiz.com
http://www.asiamootcorp.org