ห้องเรียนธุรกิจแฟชั่น

เป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้วที่ทุกเย็นหลังเลิกงานวันอังคาร และพฤหัสบดี กลุ่มผู้บริหารและคนทำงานในวงการแฟชั่นกลุ่มหนึ่ง จะไปรวมตัวกันที่ชั้น 5 ตึกสีลมเซ็นเตอร์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การบริหารการตลาดแฟชั่น”

บางคนเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทส่งออกเสื้อผ้า บ้างก็เป็น PR Executive ของคลับแฟชั่นสุดหรูบนศูนย์การค้าเอราวัณ รายหนึ่งเป็นอดีตแบรนด์แมเนเจอร์ของ Prada ในไทย และอีกคนเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์แฟชั่นประจำนิตยสารชื่อดังของเมืองไทย แม้แต่ละคนจะมีจุดประสงค์ต่างกันในการนำความรู้ไปใช้งาน แต่ที่มีเหมือนกันคือ ความคาดหวังที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นในเมืองไทยที่มีวิสัยทัศน์ระดับสากล

ศูนย์รวมของคนกลุ่มนี้ก็คือ Raffles Lasalle International Design School ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะโรงเรียนสอนออกแบบ ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟิกดีไซน์ ออกแบบมัลติมีเดีย ไปจนถึงการออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งหลักสูตรปกติจะเปิดรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 แล้ว มาเข้าเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือดิโพลม่า

แต่ปัจจุบันด้วยกระแสการตื่นตัวในอุตสาหกรรมแฟชั่นของบ้านเรา ราฟเฟิลส์ลาซาล จึงเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดหลักสูตร “Professional Program in Fashion Marketing” เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารหรือผู้ที่ทำงานในวงการแฟชั่นตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่จบปริญญาตรีมาแล้ว และต้องการต่อยอดด้านการบริหารธุรกิจ คล้ายเป็นหลักสูตรมินิเอ็มบีเอที่ใช้เวลาเรียนเพียงระยะสั้นๆ ประมาณ 9 เดือน หรือ 3 เทอมเท่านั้น

Cheng Kwek Loong ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารราฟเฟิลส์ลาซาลประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้ เปิดมาได้เกือบ 2 ปี ปัจจุบันเปิดรุ่นที่ 3 แล้ว จุดประสงค์เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและคนที่อยู่ในธุรกิจแฟชั่น ที่ต้องการหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในตลาดมีแต่หลักสูตรภาษาไทย หรือที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษก็เป็นแบบเต็มเวลาที่ไม่เอื้อให้คนทำงานสามารถเรียนได้

หลักสูตรประกอบด้วย 9 โมดูลคือ Contemporary Fashion, Fashion Advertising, Fashion and the Consumer, Fashion Co-ordination and Promotion, Fashion Line and Color, Fashion Merchandising, Shape and Composition, Styles and Trends Research, Textiles แบ่งเรียนเทอมละ 3 โมดูล ชั่วโมงเรียนมีในตอนเย็นวันธรรมดา 2 วัน/สัปดาห์ และในวันเสาร์อีก 1 วัน ค่าเล่าเรียนเทอมละ 40,000 บาท คุณสมบัติผู้เรียนนอกจากต้องจบปริญญาตรีแล้ว ต้องมีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

ทางด้าน Jean-Baptiste Andreani อาจารย์ผู้สอนวิชา Fashion and the Consumer และ Fashion Merchandising ให้ความเห็นเสริมว่า ด้วยโอกาสการเติบโตของธุรกิจแฟชั่นในไทย ผู้ประกอบการต้องก้าวให้ทันตลาดในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับสากล ดังนั้นจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง คอร์สนี้ให้แนวทางการบริหารจัดการที่แตกต่างไปกว่าการเลือกเรียนเอ็มบีเอหรือหลักสูตรด้านการตลาดทั่วไป เป็นการเจาะลึกการทำงานทุกด้านของธุรกิจแฟชั่น จึงเหมาะกับคนที่อยู่ในธุรกิจแฟชั่นโดยตรง

หลักสูตรของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มขีดความสามารถผู้ค้าและนักบริหารจัดการสินค้าแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม” (Competency Upgrading for Textile and Garments Merchandisers) บรรยายโดย Mr. Michel Testard ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fashion Trend จากประเทศฝรั่งเศส และ น.ส.กฤติกา บัวบุศย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fashion Merchandiser, Auckland University of Technology การบรรยายเป็นภาษาไทยทั้งหลักสูตร เหมาะ สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ที่อยู่ในวงการแฟชั่น

ประกอบด้วย 8 หัวข้อย่อย

1. การจัดแสดงสินค้าและสร้างภาพลักษณ์สินค้า (Visual Merchandising and Image Making)
2. สังคมวิทยาแฟชั่น (Sociology of Fashion)
3. โลกมหัศจรรย์แห่งสีสัน (The Fascinating World of Colors)
4. เรื่องราวของเนื้อผ้า (The Story of Fabrics)
5. การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย (Creation of Garment)
6. แฟชั่นและวัฒนธรรมชุมชน (Fashion and Popular Culture)
7. การกำหนดแนวคิดและวิธีการจัดทำคอลเลกชั่นเครื่องแต่งกาย (Concept Making and How to Put Together a Collection)
8. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่น : มุมมองระดับสากล (The Fashion Merchandising: an International Perspective)

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการแฟชั่น ของ Bangkok International Fashion Academy (BIFA)

* Program
– FASHION TECHNOLOGY & MANAGEMENT (เป็นหลักสูตรปกติ เรียนเต็มเวลา การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

* Curriculum

Common courses
-Contemporary Fashion Business and Technologies
-Fashion Culture and Brand Image
-Textile and Fashion Products and Processes
-Global Fashion Markets and Sourcing
Specialization courses
-Challenges to Profitability
-Systems Analysis and the Application of Current Fashion Technologies
-Product Development
-Product Development Management
-Production and Supply Chain Management
-Team Building and Negotiation Skills
-Case Studies of Organizational Efficiency and Effectiveness
-Fashion Technology and Management Research

* Admission Requirements

-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
-Statement of Purpose เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
-สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Website

www.rdi.in.th
www.thaitextile.org
www.bifa.chula.ac.th