Contest Marketing ที่มุ่งเจาะกลุ่มนักศึกษา

แบรนด์ แสงโสม
กิจกรรม Sangsom Thailand Percussion Competition 2005 นัดดวล…ก๊วนเคาะ แข่งขันความสามารถทางดนตรี โดยใช้วัสดุต่างๆ เป็นเครื่องดนตรี ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี
เป้าหมายทางการตลาด จาก Music Marketing รูปแบบใหม่ เพื่อขยายฐานไปสู่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่ จากเดิมที่เป็นวัยผู้ใหญ่

แบรนด์ Acer + Imagimax
กิจกรรม Acer and Imagimax Animation Exploration Contest 2005 ค้นดาวเพื่อผลักดันเข้าสู่อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักศึกษาที่สนใจพัฒนางานแอนิเมชั่น
เป้าหมายทางการตลาด สร้างแบรนด์ และกระตุ้นยอดขายคอมพิวเตอร์พีซีในตลาดเฉพาะกลุ่ม หลังจากช่วงที่ผ่านมาตลาดเติบโตลดลง

แบรนด์ Phillips
กิจกรรม Philips Young Inventors Challenge 2005 ประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเซมิคอนดักเตอร์ของฟิลิปส์
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาคณะวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อายุ 18-25 ปี
เป้าหมายทางการตลาด สร้างแบรนด์ และส่งเสริมเสริมการตลาดสินค้า Semiconductor ของฟิลิปส์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

แบรนด์ สยาม ไวเนอรี่
กิจกรรม In Spy Branding Contest ประกวดแผนธุรกิจ ในระดับมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักศึกษา
เป้าหมายทางการตลาด สร้างการรับรู้แบรนด์ Spy ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก

แบรนด์ SCBS (บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด)
กิจกรรม SCBS Young Star Investor 2005 “วัยมันส์ สร้างสรรค์ของขวัญเพื่อชุมชน” สร้างสรรค์ค์กิจกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ในชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป้าหมายทางการตลาด สร้างการรับรู้แบรนด์

แบรนด์ ฮาร์ดร็อก คาเฟ่ พัทยา
กิจกรรม Battle of the Bands ประกวดวงดนตรีร็อก
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป
เป้าหมายทางการตลาด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดนตรีและบันเทิง

แบรนด์ สามารถ
กิจกรรม Samart Innovation Awards 2005 เฟ้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักศึกษาทั่วประเทศ
เป้าหมายทางการตลาด ตอกย้ำแบรนด์ผ่านกิจกรรมที่มุ่งสร้างนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

แบรนด์ Nokia
กิจกรรม Nokia N-Gage University Game Design & Challenge การแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกมไร้สายบน N-Gage
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน และนักศึกษามหาวิทยาลัย
เป้าหมายทางการตลาด สร้างแบรนด์ และโปรโมตโทรศัพท์ Nokia รุ่น N-Gage เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ให้กว้างขึ้น

แบรนด์ Ji-NET
กิจกรรม Live Contest : NuLulu Game Online ประกวดสดการออกแบบหน้าโฆษณา หรือหน้า Screen Saver ของเกมออนไลน์นูลูลู่
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชน และนักศึกษามหาวิทยาลัย
เป้าหมายทางการตลาด สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แบรนด์ นิตยสาร เมนูคอมพิวเตอร์ ไอเดีย ร่วมกับซิป้า
กิจกรรม My Portfolio Contest V.2 ประกวดผลงานกราฟิกและแอนิเมชั่น
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาที่มีทักษะด้านแอนิเมชั่น
เป้าหมายทางการตลาด สร้างบุคลากรด้านแอนิเมชั่น และกระตุ้นตลาดดิจิตอลคอนเทนต์

แบรนด์ 7-eleven
กิจกรรม The 10th University Go Tournament 2005 การแข่งขันหมากล้อมประเภททีมและบุคคล
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา
เป้าหมายทางการตลาด ตั้งใจส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม เพราะเชื่อว่าเป็นเกมที่ฝึกสติปัญญา และจริยธรรมของผู้เล่น

แบรนด์ Happy จาก Dtac
กิจกรรม แฮปปี้ไม่ใช่เล่นอวอร์ดภาค ประลองไอเดียออกแบบ บัตรเติมความสุข ภาพยนตร์โฆษณาความสุข และเพลงแห่งความสุข
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา
เป้าหมายทางการตลาด สร้างแบรนด์ Happy ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่น และนำผลงานที่ชนะการประกวดมาใช้ในทางการตลาด

แบรนด์ Cisco Network
กิจกรรม Networking skills competition2006 ค้นหาสุดยอดทีมแชมเปี้ยนด้านเน็ตเวิร์คจากสถาบันการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัย
เป้าหมายทางการตลาด กลยุทธ์สร้างแบรนด์ต่อกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและทดสอบความรู้เกี่ยวกับเน็ตเวิร์ค

แบรนด์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรม โครงการ Young Researcher Competition ประกวดบทวิเคราะห์หลักทรัพย์
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาปริญญาตรี-โท อายุไม่เกิน 25 ปี
เป้าหมายทางการตลาด สร้างความเข้าใจในบทบาทของตลาดหุ้น

แบรนด์ เอ็มลิ้งค์
กิจกรรม จัดประกวดผลงานโฆษณาโครงการ Mlink Karaoke Singing Contest
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาทั่วประเทศ
เป้าหมายทางการตลาด สร้างภาพลักษณ์และยอดขาย

แบรนด์ AOT
กิจกรรม จัดการประกวด “ทูตประชาสัมพันธ์พิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” (Suvarnabhumi Ambassador)
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาคนรุ่นใหม่
เป้าหมายทางการตลาด ค้นหาบุคลากร และสร้างแบรนด์