คนไทยนิยมอาหารสำเร็จรูปที่สุดในโลก

เอซีนีลเส็น เผยผลการสำรวจออนไลน์ที่ถูกจัดทำในปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 22,780 คน ใน 41 ประเทศ จากทวีปยุโรป เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ รวมถึงประเทศในแถบบอลติก ข้อมูลในประเทศไทยมาจากการสำภาษณ์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 500 คน ที่มีอายุมากว่า 15 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับอาหารปรุงสำเร็จพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยติดลำดับแรกของโลกที่นิยมซื้ออาหารปรุงสำเร็จมากกว่าปรุงอาหารเอง

ดูเหมือนว่า “เวลา” ที่เร่งรีบ 24 ชั่วโมงสำหรับใครหลายคนอาจไม่เพียงพอ เหตุผลหลักคือ ผู้บริโภคจำนวน 75% อ้างว่าไม่มีเวลาที่จะประกอบอาหารรับประทานด้วยตัวเอง

นับเป็นโอกาสอันดีของอาหารปรุงสำเร็จประเภทต่างๆ ที่จะแข่งขันกันทำตลาดเพื่อมัดใจกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยที่มีพฤติกรรมโดดเด่นและชัดเจนเช่นนี้

จันทิรา ลือสกุล กรรมการผู้จัดการ เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) บอกว่า “โลกยุคปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบ การซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเป็นสิ่งที่ปฏิบัติยาก ร้านอาหาร กลุ่มผู้ผลิตอาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ต มีส่วนช่วยทำให้ชีวิตของผู้บริโภคง่ายขึ้น โดยการเตรียมอาหารปรุงสำเร็จนานาชนิดให้เลือกสรรตามความต้องการอย่างสะดวกสบาย และเนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น แนวโน้มของอาหารก็อาจจะครบวงจรมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากผักสลัดที่หั่นและล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่วางขายในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้บริโภคอาจต้องการวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ถูกเตรียมเรียบร้อยและสามารถนำกลับบ้านเพื่อไปประกอบเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ”

ประเทศไทยทำคะแนนนำโด่งเกี่ยวกับพฤติกรรม “ความถี่” ในการซื้ออาหารปรุงสำเร็จ โดย 43% ซื้อเป็นประจำ และ 44% ซื้อเป็นครั้งคราว โดยมีเพียง 1% เท่านั้นไม่เคยซื้ออาหารปรุงสำเร็จมารับประทาน โดยตัวเลขความถี่ของพฤติกรรมนี้ของคนไทยเหนือชนชาติอื่นๆ อย่างจีน ไต้หวัน หรือแม้กระทั่งอังกฤษและฮ่องกง
(ตามตารางที่ 1.1 และ1.2)

คนไทยทานอาหารปรุงสำเร็จมื้อไหนมากที่สุด
มื้อเที่ยง 53%
มื้อค่ำ 48%
อาหารว่าง 40%

อาหารจานเดียวปรุงสำเร็จ สุดยอดความนิยมของคนทั้งโลก
ไทย 74%
ฝรั่งเศส 55%
สวิสเซอร์แลนด์ 50%
ตาราง 2

เอาสะดวกเข้าว่า

ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากถึง 75% เห็นพ้องต้องกันว่าอาหารปรุงสำเร็จเป็นประโยชน์และสะดวกมากในเวลาที่ตนไม่มีเวลาที่จะปรุงอาหาร ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกับผู้บริโภคจำนวนมากทั่วโลก 87%
โดยมีผู้บริโภคชาวนิวซีแลนด์กว่า 85% ซื้ออาหารปรุงสำเร็จเพราะเหตุผล “ไม่มีเวลา” นี้เช่นกัน นับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในโลก

ขณะที่ 40% ของผู้บริโภคชาวไทยให้เหตุผลว่าซื้อเพราะราคาถูกกว่าทำรับประทานเอง

ร้านขายอาหารทั่วไป แหล่งซื้ออาหารปรุงสำเร็จยอดนิยมของคนไทย
ร้านขายอาหารทั่วไป 59%
ร้านสะดวกซื้อ 50%
ซูเปอร์มาร์เก็ต 47%

ส่วนผู้บริโภคชาวจีน 74% ชาวอังกฤษ 68% และชาวดัตช์ 63% นิยมซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ต

http://www.nielsen.com