Wednesday, December 2, 2020
Home Tags ชาเขียว

Tag: ชาเขียว

นะมาชะ…ใช้เบิร์ดเป็นป๋าดัน

เป็นการมาถึงของชาเขียวพร้อมดื่มสัญชาติญี่ปุ่นขนานแท้ที่เปิดตัวในบ้านเกิดเมื่อ 5 ปีก่อน และสร้างโปรไฟล์ชั้นเยี่ยมด้วยยอดขาย 35 ล้านลังในปี 2548 หรือประมาณ 1.26 พันล้านบาท ขณะที่อัตราการบริโภคชาเขียวในเมืองไทยอยู่ที่ 20 ล้านลังเท่านั้น แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการมาที่ล่าช้าเกินไปหรือไม่ ในห้วงเวลาที่ตลาดชาเขียวซบเซาเช่นนี้