Tuesday, March 28, 2023
Home Tags ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Tag: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผลการสำรวจ “ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2550”

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “REIC Web Poll” บนเว็ปไซต์ www.reic.or.th ช่วงระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2550 โดยตั้งคำถามว่า “หากท่านจำเป็นต้องขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในปีนี้ ท่านคาดว่าจะมีความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อได้ประมาณเดือนละเท่าไร” ...

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยเมืองขอนแก่น

ในรอบปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑลและ 11 จังหวัดยุทธศาสตร์ ในภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำดัชนีอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ให้ครบถ้วนทั้งทางด้าน Supply และ Demand รวมถึง Sector ที่อยู่อาศัยรอการขาย ที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจภาคสนามที่น่าสนใจในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว โดยครอบคลุมข้อมูลอุปทานโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัด ได้แก่ บ้านจัดสรร อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า และหอพัก...

สถิติค่าธรรมเนียมและจำนวนการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไตรมาส 1 ปี 2550

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยข้อมูลสถิติค่าธรรมเนียมและจำนวนการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ สำหรับไตรมาสแรกปีนี้ พบว่าทั้งมูลค่าและจำนวนรายลดลงแทบทุกภาค นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1 ปีนี้ มีจำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 206,227 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 222,988 ราย พบว่าลดลงจำนวน 16,761 ราย หรือ 7.5% สำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โชว์รูปแบบสาขาโฉมใหม่ ในงาน Money Expo 2007

นางฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทางการเงิน ครั้งที่ 7 (Money Expo 2007) โดยมีนายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานและบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีขายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศแต่งตั้ง นายคนิสร์ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี (Senior Executive Vice President, Finance & Accounting Group: CFO) เพื่อกำกับดูแลฝ่ายบริหารความเสี่ยงฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายการบัญชี นายคนิสร์ฯ อายุ 49 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท MBA...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสาขาศรสีราชา จังหวัดชลบุรี

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ นายมณเฑียร ทองนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสาขาที่ 74 ของธนาคาร เป็นการขยายการให้บริการทั้งทางด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบริการทางการเงินอย่างครบวงจรให้กับพี่น้องประชาชน ชาวศรีราชาและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ การให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝากถอนเงินเปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ ค่าสาธารณูปโภค และการประนอมหนี้...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายการให้บริการเปิดเคาน์เตอร์การเงิน แห่งที่ 13

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดเคาน์เตอร์การเงิน แห่งที่ 13 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการขยายการให้บริการทั้งทางด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบริการทางการเงินอย่างครบวงจรให้กับพี่น้องประชาชน ชาวเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ การให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝากถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสาขาย่อยหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสาขาย่อยหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการขยายการให้บริการทั้งทางด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบริการทางการเงินอย่างครบวงจรให้กับพี่น้องประชาชนชาวหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ การให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝากถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ ค่าสาธารณูปโภค และการประนอมหนี้ โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549”

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549 ให้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานกรรมการธนาคาร และนายชัยเกษม นิติสิริ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ “รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น” และ “รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น” ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ธอส.ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพลังความร่วมมือของพนักงานธนาคารที่เสียสละและมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อดำรงความเป็น “ธนาคารทันสมัย...

เปิดตัว “คู่มือรายการทรัพย์ (Home Classified)”

เปิดตัวคู่มือรายการทรัพย์ (Home Classified) คู่มือคู่ใจสำหรับคนหาซื้อบ้านมือสอง รูปเล่มสวยงาม 4 สีทั้งเล่มสีสันสวยสะดุดตา มีรายการบ้านให้เลือกชมมากกว่า 5,000 รายการ ทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น กรุงเทพและปริมณฑลโซนตอนบน เช่น ลาดพร้าว โซนตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นบางกะปิ โซนตะวันออก เช่น ลาดกระบัง โซนตอนใต้ เช่นสมุทรสาคร โซนตะวันตก...