Wednesday, September 29, 2021
Home Tags ลดการปล่อยคาร์บอน

Tag: ลดการปล่อยคาร์บอน

‘ออสเตรเลีย’ ยัน! จะผลิต ‘ถ่านหิน’ ในช่วง 10 ปีนี้ แม้ UN เตือนเรื่องสภาพอากาศและเศรษฐกิจ

0
จากภาวะโลกร้อนที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ไม่ว่าจะภัยแล้ง คลื่นความร้อน และไฟป่า และน้ำท่วม ทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามเตือนให้แหล่งเศรษฐกิจสำคัญ ๆ ต้องลดการปล่อยคาร์บอนลง 45% ในทศวรรษนี้ หากโลกต้องควบคุมอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้สูงขึ้นถึง 1.5˚C เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม

‘Apple’ ตั้งกองทุนมูลค่า ‘200 ล้านดอลลาร์’ เพื่อสนับสนุนการลดคาร์บอนแถมยังทำ ‘กำไร’ ได้

0
เป็นที่รู้กันว่าเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อมทำให้สินค้า ‘Apple’ ทุกชิ้นในโลกได้ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและล่าสุด Apple ได้ก่อตั้ง 200 ล้านดอลลาร์ที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการด้านป่าไม้เพื่อขจัดก๊าซคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศและสนับสนุนการปลูกป่าอย่างยั่งยืนพร้อม ๆ กับสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน