Monday, May 23, 2022
Home Tags Chemicals

Tag: Chemicals

พูแรค ทุ่มงบ 4,800 ล้านบาท สร้างโรงงานแห่งใหม่ในไทย

พูแรค ไบโอเคม บีวี จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ผลิตกรดแล็กติกรายใหญ่ของโลก ทุ่มงบประมาณ 4,800 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทย เป็นแห่งแรกในเอเซีย ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่บนพื้น 43 ไร่ โดยมุ่งเน้นขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดโลก และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในประเทศ มร. อเล็กซานเดอร์ แวน...

ดาว เคมิคอล ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งความสำเร็จ

จากภาพ : (จากซ้าย): มร. เฮนซ์ ฮอลเลอร์ รองประธาน ฝ่ายพลาสติกและเคมี บริษัทดาว เคมิคอล; นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรันต์; นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์; นาย กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน);...

IRPC พบนักวิเคราะห์

ดร.ปิติ ยิ้มประเสิรฐ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายสุพล ทับทิมจรูญ (ริมขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและแผนธุรกิจ สายพาณิชยกิจและการตลาด และนายบรรลือ ฉันทาดิสัย (ริมซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการดำเนินงานและผลประกอบการครึ่งปีแรก 2550...

จีน : ตลาดปิโตรเคมีสำคัญของไทย

ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดปิโตรเคมีของจีนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมที่มีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืชมากขึ้น และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่ทำให้ความต้องการใช้สินค้าปิโตรเคมีเพิ่มสูงขึ้นมาก อาทิเม็ดพลาสติกและเรซิน หมึกสี ใยเคมีและยางสังเคราะห์ เป็นต้น อุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของจีนเองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ประกอบการของจีนเองก็เร่งขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้น โดยภาพรวมในปี 2550 อุตสาหกรรมดังกล่าวน่าจะมีผลกำไรที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนน้ำมันดิบที่ลดลงจากปีก่อนหน้าและอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...

พัฒน์กลรุกงานปิโตรเคมีปั๊มรายได้ ประเมินตลาดโตสูงมั่นใจศักยภาพธุรกิจ

การเมืองกระทบ รายได้พลาดเป้า พัฒน์กลเร่งปรับกลยุทธ์ พร้อมรุกงานปิโตรเคมีเพิ่ม หลังประเมินตลาดมีแนวโน้มเติบโตสูง ลั่นเดินหน้าขยายธุรกิจรองรับงานเพิ่มทั้งในและนอกประเทศ ดร.ปิยะ จงวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) หรือ PATKL ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทำความเย็นและเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี โดยให้บริการด้านวิศวกรรมครบวงจร เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีเข้ามาแทนที่วัสดุจากธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น...

ไบกอน เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดคำขวัญต้านภัยไข้เลือดออก ชิง 100,000 บาท

บริษัท เอส ซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงไบกอน ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับประถม ศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 เข้าร่วมประกวดคำขวัญรณรงค์ร่วมต้านภัยไข้เลือดออก ในหัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ปลอดภัยจากยุงลาย” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท โดยจะมีเอกสารของทางไบกอนแจกจ่ายไปตามโรงเรียนทั่วทุกเขตพื้นที่การศึกษา เยาวชนที่สนใจสามารถส่งคำขวัญมาได้ที่ ตู้ ปณ....

ชิลด์ท้อกซ์ เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าย่อยแห่งแรก

นายเจอโรน มุสเทิร์ต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชิลด์ท้อกซ์ เดทตอล แวนิช และอี-ซี่ ออฟ แบง เดินหน้าขยายช่องทางกระจายสินค้า ล่าสุดเซ็นสัญญาแต่งตั้งนายอัครวุฒิ จารุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเจ แมส มาร์เก็ตติ่ง...

ปุ๋ยเคมีปี’50 : เงินบาทแข็งค่า…ราคานำเข้าลดลง

ปัจจุบันการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของเงินบาทส่งผลกระทบต่อหลากหลายธุรกิจ แต่ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ต้องพึ่งพิงการนำเข้าอย่างปุ๋ยเคมีกลับได้รับอานิสงส์ เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาราคาปุ๋ยเคมีนำเข้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน แต่การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลช่วยให้ราคานำเข้าปุ๋ยเคมีสำคัญบางสูตรมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ปุ๋ยเคมีสำคัญบางชนิดที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมัน ราคาจะยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงตามราคาน้ำมัน แต่ราคาก็ไม่พุ่งสูงขึ้นมากนัก ปุ๋ยเคมีมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของประเทศ และยังเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศในการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร อย่างไรก็ตามปุ๋ยเคมีเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่การผลิตในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้า ปุ๋ยเคมีทั้งในลักษณะแม่ปุ๋ยและปุ๋ยสำเร็จรูป โดยนำเข้าวัตถุดิบเหล่านี้ไปผสม และบรรจุจำหน่ายต่อไป แนวโน้มการใช้ปุ๋ยเคมีก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับความต้องการปุ๋ยเคมีที่ยังคงเพิ่มขึ้นในตลาดโลก เนื่องจากพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรมีจำกัด ในขณะที่เกษตรกรต้องการเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น ทำให้ความจำเป็นในการใช้ปุ๋ยเคมียังคงมีอยู่ต่อไป ประเด็นเร่งด่วนที่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการคือ การรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ทั้งนี้เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรของไทยในตลาดโลก...

5 บริษัทในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น

5 บริษัทในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG CHEMICALS) รับคว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยรางวัลดังกล่าวกระทรวงฯได้มอบให้องค์กรเอกชนที่มีผลงานดีเด่นด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมและให้องค์กรเอกชนต่างๆ ให้ความ สำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้บริษัทที่ได้รับรางวัลเป็นตัวอย่างที่ดีกับบริษัทอื่นๆ ทั่วประเทศ จากภาพ : ศิริพันธ์ อาจนนท์ลา หัวหน้าโครงการ MMA#2 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด,...

เครือซิเมนต์ไทย (SCG) มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวระยองอย่างต่อเนื่อง มอบ 17.5 ล้าน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด

นางสมชาย หวังวัฒนาพาณิช (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG Chemicals) ทำพิธีมอบถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 100 ใบ สนามฟุตบอล เครื่องกรองน้ำ เงินสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และจัดซื้อรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ทุนโครงการปันโอกาสวาดอนาคต 23 โครงการ...