Sunday, October 17, 2021
Home Tags Soft Power

Tag: Soft Power

Squid Game ฮิตจัดจนคนเรียน “ภาษาเกาหลี” พุ่งทะยานในแอปฯ Duolingo

0
Soft Power วัฒนธรรมเกาหลีเบ่งบานหลังกระแสสุดฮิตของ 'Squid Game' ล่าสุดแอปฯ สอนภาษา "Duolingo" มีผู้ใช้จากสหรัฐฯ และอังกฤษเข้าเรียน "ภาษาเกาหลี" พุ่งทะยาน