คลัง เปิดขายพันธบัตร ‘ออมไปด้วยกัน’ รุ่นอายุ 5 และ 10 ปี เริ่ม 15 พ.ย.นี้

คลังเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น ‘ออมไปด้วยกัน’ วงเงิน 8 หมื่นล้าน เริ่ม 15 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้ ผ่านหลายช่องทางทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ บนแอปฯ เป๋าตัง เคาน์เตอร์ธนาคาร อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โมบายแบงกิ้ง

โดยกระทรวงการคลัง จะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 วงเงิน 8 หมื่นล้านบาท เน้นจำหน่ายให้แก่ประชาชนรายย่อย 6.5 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือ 1.5 หมื่นล้านบาทจำหน่ายแก่นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร

‘ออมไปด้วยกัน’ มีอะไรบ้าง ซื้อได้ที่ไหน ? 

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ ที่กระทรวงการคลังจะจำหน่ายครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 รุ่นอายุ คือ อายุ 5 ปี และ 10 ปี เเละช่องทางการจำหน่ายแยกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 จำหน่ายในวอลเล็ต สะสมบอร์ดมั่งคั่ง (สบม.) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2564

พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี : จ่ายดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี
 • ปีที่ 2 – 4 ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
 • ปีที่ 5 ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.10 ต่อปี

พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี : จ่ายดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได

 • ปีที่ 1 – 3 ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
 • ปีที่ 4 – 5 ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
 • ปีที่ 6 – 9 ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี
 • ปีที่ 10 ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี

วงเงินซื้อเท่าไหร่ ? 

 • ขั้นต่ำ 100 บาท (100 หน่วย) และซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท โดยจำหน่ายราคาหน่วยละ 1 บาท
 • วงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 10,000,000 บาท (10,000,000 หน่วย) ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย

วันที่จ่ายดอกเบี้ย 

 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยดอกเบี้ยงวดแรกจะจ่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติผู้ซื้อเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่กรณีผู้เยาว์เมื่อลงทะเบียนในวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วต้องไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองที่สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก

ส่วนที่ 2 จำหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 70,000 ล้านบาท ลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง แยกเป็นการจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปก่อนในวงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 อัตราดอกเบี้ยทั้งรุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี และรอบการจ่ายดอกเบี้ยเหมือนกับผู้ลงทุนผ่านแอปพลิชันเป๋าตัง
ประชาชนที่สนใจสามารถลงทุนผ่านทั้งเคาน์เตอร์ธนาคาร อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งของธนาคารทั้ง 4 แห่ง คุณสมบัติผู้ลงทุนเช่นเดียวกับการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หากเป็นผู้เยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจำหน่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน
ส่วนที่เหลือ 1.5 หมื่นล้านบาทนั้น จะจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร มีเฉพาะรุ่นอายุ 10 ปี เปิดจำหน่ายตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจำหน่ายเฉพาะช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 4 แห่ง
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง มีแผนออกพันธบัตรออมทรัพย์ในปีงบประมาณ 2565 รวม 1.5 แสนล้านบาท โดยรอบนี้ออกพันธบัตร 8 หมื่นล้านบาทแล้ว ส่วนอีก 7 หมื่นล้านบาท จะออกจำหน่ายอีกในช่วงเดือน พฤษภาคม-กันยายน 2565