เที่ยวเก่ง! คนไทยวางแผน “เที่ยวต่างประเทศ” สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก “Gen Y” สนใจเที่ยวต่างแดนสูงสุด

เที่ยวต่างประเทศ
(Photo by Vlada Karpovich / Pexels)
SiteMinder สำรวจนักท่องเที่ยวใน 12 ประเทศ พบคนไทย 49% วางแผน “เที่ยวต่างประเทศ” ภายใน 12 เดือนข้างหน้า เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก กลุ่มอายุที่มีแนวโน้มเที่ยวต่างประเทศสูงสุดคือ “Gen Y” รองลงมาเป็น “Gen X” ขณะที่ “Gen Z” มีแนวโน้ม “แบกคอมพ์เที่ยว” ทำงานไปเที่ยวไปสูงที่สุด

รายงานเรื่อง Changing Traveller Report 2023 โดย SiteMinder สำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว 10,000 คน ใน 12 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก พบว่า นักท่องเที่ยวทั่วโลกวางแผนที่จะ “เที่ยวต่างประเทศ” สูงขึ้นกว่าปีก่อนมาก

โดยปี 2023 ค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยว 42% มีแผนที่จะเที่ยวต่างประเทศภายใน 12 เดือนข้างหน้า เทียบกับปี 2022 ที่สำรวจมีสัดส่วนเพียง 20%

ลาพักร้อนไม่จำกัด
(Photo: Shutterstock)

สำหรับกลุ่ม 5 อันดับแรกสัญชาตินักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะเที่ยวต่างประเทศมากที่สุด คือ เยอรมนี (55%), สหราชอาณาจักร (53%), ไทย (49%), จีน (48%) และฝรั่งเศส (47%) เห็นได้ว่าคนไทยมีความต้องการเที่ยวต่างประเทศสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโลกและชาติอื่นๆ

 

“Gen Y” ขาเที่ยวตัวจริง

สำหรับนักท่องเที่ยวไทยในการสำรวจนี้มีกว่า 800 คน และมีการแยกสำรวจความต้องการเที่ยวต่างประเทศตามช่วงอายุ พบสัดส่วนคนที่มีแผนเที่ยวต่างประเทศใน 12 เดือนข้างหน้า ดังนี้

  • Gen Z (18-26 ปี) – 69%
  • Gen Y (27-42 ปี) – 82%
  • Gen X (43-58 ปี) – 75%
  • Baby Boomers (59-77 ปี) – 71%

เห็นได้ว่า “Gen Y” คือกลุ่มที่ต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุดในทุกช่วงวัย รองลงมาคือกลุ่ม “Gen X”

SiteMinder ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนเหล่านี้มีความแปลกแตกต่างจากค่าเฉลี่ยโลก ซึ่งค่าเฉลี่ยโลกอันดับ 1 เจนเนอเรชันที่วางแผนเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดคือ Gen Y เหมือนกันก็จริง แต่อันดับ 2 จะเป็น Gen Z ในขณะที่เมืองไทยนั้นคน Gen Z มีความต้องการเที่ยวต่างประเทศน้อยที่สุดในทุกๆ เจนฯ

Photo : Shutterstock

 

“แบกคอมพ์เที่ยว” ยังเป็นเทรนด์

อีกหนึ่งเทรนด์สำคัญที่เกิดขึ้นในระยะหลังคือการ “ทำงานระหว่างเที่ยว” ซึ่ง SiteMinder พบว่าค่าเฉลี่ยโลกลดลงเพียงเล็กน้อย ทำให้การให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ “Workation” ยังสำคัญอยู่

โดยปี 2023 มีนักท่องเที่ยว 36% ที่ตอบว่า มีแนวโน้มจะทำงานระหว่างเที่ยวในทริปหน้า ลดลงจากปีก่อนที่มีสัดส่วน 36.5% เล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม คนเอเชียยังคงเป็นชาติที่ “แบกคอมพ์เที่ยว” พร้อมจะทำงานระหว่างเที่ยวมากที่สุด นำโด่งมาโดย “อินเดีย” (60%) รองมาคือ “ไทย” (57%) ตามด้วย “อินโดนีเซีย” (53%) และ “จีน” (47%)

สำหรับชาวไทยนั้น กลุ่มเจนเนอเรชันที่น่าจะทำงานไปด้วยระหว่างเที่ยวมากที่สุดคือ “Gen Z” (68%) แม้แต่กลุ่ม “Baby Boomers” ชาวไทยก็มีถึง (37%) ที่จะทำงานไปด้วยระหว่างเที่ยว