Sunday, November 17, 2019
Home Tags ดราม่า

Tag: ดราม่า

ทวิตผิดความหมายเปลี่ยน! Admin “BTS” ตอบใน Twitter จากหวังดีแปรเปลี่ยนเป็น “ดราม่า”

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ Social Media ทั้งหลายมีอิทธิพลอย่างมากในการสื่อสารไปหาผู้บริโภค ด้วยนี่คือช่องทางที่แบรนด์จะสามารถมีปฏิสัมพันธ์รับฟังทั้งคำชมและปัญหาต่างๆ จากลูกค้าของตัวเอง ด้วยเหตุนี้หลายแบรนด์จึงพยายามทำให้ Account ของตัวเองมีความเป็น “Humanize” หรือกลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิต เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยและไว้วางใจ การจะเป็นเช่นนั้นได้ใจความสำคัญอยู่ที่ “ผู้ดูแล” หรือ Admin ล้วนๆ เพราะเป็นคนที่สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง  ซึ่งแม้ปัจจุบันจะมี AI Chatbots เข้ามาช่วยแต่ก็ยังไม่ลื่นไหลเท่ากับคนจริงๆ เป็นผู้ตอบ ดังนั้นผู้บริโภคจะคิดอย่างไรกับคำตอบที่ได้รับก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของ Admin ล้วนๆ ดังที่เราจะเห็นหลายแบรนด์ที่...

เสือดำอิตาเลียนไทย กรณีตัวอย่าง ธรรมาภิบาลต้องไม่ใช่เรื่องดราม่าข้ามวัน

คงต้องหยุดเรื่องการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ไปก่อนได้เลย ถ้าแท้จริงแล้วประเทศไทยยังอยู่ในยุคผู้ใหญ่มีอำนาจเหนือกฎหมาย ซึ่งแม้จะอยู่ในยุคดิจิทัล ที่มีโซเชียลมีเดียทำให้คนเข้าถึง รับรู้ และแชร์ข่าวสารต่าง ๆ ถึงกันได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ ก็ยังมีคนบางชนชั้นที่คาดหวังจะเปลี่ยนความผิดซึ่งหน้าให้กลายเป็นเรื่องถูกต้อง โดยปราศจากเหตุผลที่ชอบธรรม หรือมีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อในหลายต่อหลายเรื่อง

3 วินาทีเป็นเรื่อง Dove เจอดราม่าโฆษณาเหยียดผิว

Dove ต้องออกแถลงการณ์ขออภัย จากเสียงวิจารณ์ถึงโฆษณาออนไลน์ (GIF) ที่มีความยาวแค่ 3 วินาที ที่สร้างความไม่พอใจให้กับโลกออนไลน์อย่างรุนแรง จากเนื้อหาที่เข้าข่ายเป็นการเหยียดผิว