Thursday, October 22, 2020
Home Tags ท่องเที่ยวไทย

Tag: ท่องเที่ยวไทย

ไทยเที่ยวไทยกันยาวๆ! เปิดผลสำรวจคนไทยอยาก “เที่ยวในประเทศ” จนถึงปี’64

COVID-19 ไม่อาจห้ามคนไทยไม่ให้ไปเที่ยวได้ เพียงแต่ส่วนใหญ่ต้องการเที่ยวในประเทศแทนเพื่อความปลอดภัย และมองว่าจะยังเที่ยวในประเทศเป็นหลักกันจนถึงปี 2564 รวมถึงเน้นใช้รถยนต์เดินทางเป็นหลัก แต่คนไทยยังชื่นชอบการพักผ่อนในโรงแรมมากกว่าเช่าที่พักส่วนตัว

ถอดความสำเร็จของญี่ปุ่น สู่มาตรการ “เข้าไทย ไม่ต้องใช้วีซ่า” ยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในขณะที่ภาคการส่งออกคาดว่าจะหดตัวต่อเนื่อง เพราะตลาดส่งออกหลักยังมีทิศทางชะลอตัว ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนน่าจะยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในอนาคตอันใกล้ ธุรกิจที่ยังไปได้ คงเป็นธุรกิจท่องเที่ยว...