Monday, August 2, 2021
Home Tags ผู้นำองค์กร

Tag: ผู้นำองค์กร

ความท้าทายของการสร้าง Digital Transformation ในองค์กรคือ “ขีดความสามารถผู้นำ”

0
ผลสำรวจจากสมาชิกใน “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” ร่วมกับ แพคริม และ AMPOS พบว่า สมาชิกถึง 36% มองว่าการทำ Digital Transformation มีความสำคัญในระดับ 10/10 แต่ความเร็วที่เกิดขึ้นจริงขององค์กรส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ 5/10 เท่านั้น โดยมีความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือ “ขีดความสามารถของผู้นำ”

5 บทเรียนของ “ผู้นำแผนก HR” หลังผ่าน COVID-19 ต้องพัฒนา “คน” อย่างไรเพื่อฝ่าวิกฤต

0
"แพคริม" สรุปบทเรียน 5 ข้อสำคัญ หลังผ่านวิกฤต COVID-19 "ผู้นำแผนก HR" ขององค์กรต่างๆ ได้เรียนรู้อะไรบ้างเพื่อปรับมุมมอง แนวคิด และก้าวให้ทันบทใหม่ในปี 2564 พัฒนาคนให้สอดรับกับระลอกสองของการระบาด

นิยาม “ผู้นำ” ยุคใหม่ ไม่ใช่คนสั่ง-กำกับควบคุม แต่เป็นคนดึงศักยภาพพนักงาน

0
"แพคริม" ชี้ทิศการเป็น "ผู้นำ" องค์กรยุคใหม่ที่ต้องก้าวให้ทันความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ มองคำตอบต้องปรับองค์กรให้มีวัฒนธรรมแบบ "Agile" ทำงานแบบคล่องตัว ลดโครงสร้างตำแหน่ง และผู้นำในวัฒนธรรมนี้ไม่ใช่คนสั่งการผ่านวิสัยทัศน์-ความสามารถของตนเองคนเดียว แต่เป็นผู้ดึงศักยภาพพนักงานทุกคนออกมา

“หัวหน้า” ที่แย่ที่สุดประจำปี 2019 : หัวหน้าที่ทำงานไม่เป็น

0
งานวิจัยจากการสำรวจความเห็นพนักงาน 28,000 คนจาก 35 ประเทศในทวีปยุโรป พบว่า ประเภทของหัวหน้าที่แย่ที่สุดไม่ใช่หัวหน้าที่ไม่เคารพลูกน้องหรือหัวหน้าที่ไม่ให้การสนับสนุนพนักงาน แต่เป็นหัวหน้าที่ “ทำงานไม่เป็น”