Tuesday, October 24, 2017
Home Tags โตชิบา

Tag: โตชิบา

ประธาน “โตชิบา” ประกาศลาออก เซ่นขาดทุนยับเยินจากธุรกิจพลังงานนิวเคลียร์

นายชิเงะโนะริ ชิงะ ประธานบริษัทโตชิบา ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการขาดทุนครั้งใหญ่จากธุรกิจพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐ และทำให้โตชิบาต้องเลื่อนการประกาศผลประกอบการออกไป