กสทช.เคาะ 19 มิ.ย.นี้ จัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz เตือนมือถือแจ้งใช้สิทธิ 10 พ.ค.นี้

หลัง คสช. ออกคำสั่ง มาตรา 44 แก้ไขปัญหากิจการโทรคมนาคมและทีวีดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ด้วยการนำคลื่น 700 MHz ของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลไปจัดสรรให้กับกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับค่ายมือถือที่ต้องการใช้ “สิทธิยืดจ่ายค่าประมูลคลื่น” 10 ปี ต้องยื่นขอรับการจัดสรรคลื่น 700 MHz ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้  

วันนี้ (7 พฤษภาคม) สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่าน 700 MHz ดังนี้

  • วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นำร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz รับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.
  • วันที่ 14 – 30 พฤษภาคม 2562 เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
  • วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
  • วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2562 คาดนำส่งประกาศหลักเกณฑ์ฯ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
  • วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ออกประกาศฯ ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz
  • วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz
ฐากร ตัณฑสิทธิ์

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เตือนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จะขอรับสิทธิในการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 จะต้องยื่นความประสงค์ขอรับสิทธิกับสำนักงานฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นี้ก่อน

ข่าวเกี่ยวเนื่อง