บอกลาหลอดเขียว! Starbucks ประเทศไทย ประกาศใช้ “หลอดกระดาษ” ทุกสาขา ดีเดย์ 6 ม.ค. นี้

ร้านกาแฟ Starbucks ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการงดใช้หลอดพลาสติก และเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษในทุกสาขาในประเทศไทย เริ่มวันที่ 6 มกราคมนี้

กลายเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของธุรกิจห้างค้าปลีกที่มีการงดใช้ถุงพลาสติก ในส่วนของร้านอาหาร และร้านกาแฟก็ไม่น้อยหน้า มีเรื่อง “หลอดพลาสติก” เข้ามาเป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน

จะเห็นว่าเชนร้านกาแฟระดับใหญ่ได้เริ่มมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งกระตุ้นให้ลูกค้านำแก้วมาเอง หรือลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นหลอดพลาสติก หรือแก้วพลาสติก

Starbucks เองได้มีประกาศไว้ว่าจะแบนหลอดพลาสติกทั้งหมดทุกสาขาทั่วโลกภายในปี 2020 มีบางสาขาในบางประเทศได้เริ่มใช้แก้วแบบยกดื่มซึ่งจะช่วยลดการใช้หลอดพลาสติกไปได้บ้าง

ในประเทศไทยได้ประกาศว่ามีการเปลี่ยนการใช้หลอดพลาสติก เป็นหลอดกระดาษแล้วเรียบร้อย โดยเริ่มต้นในวันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไปในทุกสาขาทั่วประเทศไทย เป็นการรับปีใหม่พอดิบพอดี

ซึ่งตัวหลอดผลิตจากกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ผ่านการรับรองจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง Forest Steward Council®

มี Starbucks ในบางประเทศที่เริ่มใช้หลอดกระดาษบ้างแล้ว เช่น เกาหลีใต้ อาจจะเริ่มใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยในปีนี้

มีการคาดการณ์ว่าถ้ามีการใช้หลอดกระดาษจะสามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง 39 ล้านชิ้นต่อปี แต่ต้องจับตาดูว่าจะมีนโยบายเรื่องพลาสติกอื่นๆ ตามมาอีกหรือไม่ ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีการตื่นตัวเรื่องขยะพลาสติกไม่น้อยเลยทีเดียว

การที่ Starbucks ตัดสินใจเปลี่ยนหลอดครั้งนี้ ถือว่าใจกล้าพอสมควร เพราะถือว่า “หลอดสีเขียว” เป็นหลอดสัญลักษณ์ประจำแบรนด์ การเปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษสีขาวทำให้เอกลักษณ์หายไป แต่ได้ใจคนมากขึ้นก็เป็นได้…