‘ไทยแอร์เอเชีย’ ให้พนักงานลาหยุดไม่รับเงินเดือน ต่อ 4 เดือน เร่งหาเงินกู้ใหม่พยุงธุรกิจ

พิษโควิดกระทบหนัก สายการบิน “ไทยแอร์เอเชีย” ให้พนักงานหยุด ‘โดยไม่รับเงินเดือน’ ต่ออีก 4 เดือน เหลือคนทำงานไว้ 25% พยุงองค์กร เดินหน้าหาแหล่งเงินกู้ใหม่อุ้มธุรกิจ ไม่รอซอฟต์โลนจากรัฐบาลแล้ว

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชนแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชนหรือ AAV ผู้ให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย แจ้งว่า บอร์ดบริษัทมีมติให้ใช้มาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายองค์กรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบทำให้ความต้องการเดินทางลดลง โดยให้บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้พนักงานเข้าร่วมโครงการหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave Without pay) เป็นระยะเวลา 4 เดือน คือตั้งแต่ ก.. – .. 2564

การดำเนินการดังกล่าว จะมีการแบ่งพนักงานเป็น 2 ส่วน คือ กลุ่มที่เข้าโครงการต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดเดือนมีนาคมนี้ และให้ต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 และกลุ่มพนักงานที่ยังทำงานอยู่ในปัจจุบัน โดยให้หัวหน้างานคัดเลือกพนักงานให้หยุดงาน โดยไม่รับค่าจ้างเป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเช่นกัน

หากบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนดังกล่าวได้ จะทำให้สายการบินมีจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานเหลือเพียง 25% ของทั้งบริษัท ซึ่งมาตรการขอความร่วมมือให้มีการหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างนั้น เป็นมาตรการที่สายการบินต้องการที่จะรักษาพนักงานและองค์กรไว้ให้สามารถเดินต่อไปได้ในช่วงวิกฤต โดยไม่ต้องมีการปลดพนักงาน

ก่อนหน้านี้ ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น กล่าวกับรายการ กรุงเทพธุรกิจ BIZ Insight ว่า ขณะนี้ทั้ง 7 สายการบินที่ทำธุรกิจในไทย ได้หารือที่จะหา ‘แหล่งเงินกู้ใหม่’ เพื่อช่วยสภาพคล่องของธุรกิจหลังได้รับจากผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด

โดยจะไม่รอซอฟต์โลนจากรัฐบาลแล้ว เพราะแม้ว่าจะหารือกับระดับกระทรวงหลายรอบ และหารือกับนายกรัฐมนตรีอยู่หลายครั้ง แต่จนถึงขณะนี้สายการบินก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ดังนั้นสายการบินคงต้องช่วยตัวเอง หวังพึ่งรัฐไม่ได้ ซึ่งในส่วนของสายการบินแอร์เอเชียได้มีการหารือกับแหล่งเงินกู้ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมีข่าวดีในเร็วๆ นี้ ถึงแหล่งเงินประมาณ 3-4 พันล้านบาท ที่จะเข้ามาเป็นกระแสเงินสดให้กับแอร์เอเชียไปจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ พร้อมยืนยันว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย และจะอยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนาน

 

Source
Source