Monday, July 13, 2020
Home Tags Economics

Tag: Economics

รายงานภาวะตลาดหุ้นและการเงิน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2547

ดัชนีตลาดหุ้นวันนี้ ตลาดหุ้นไทยในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน ปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน โดยลดลงไป 0.03 จุด หรือร้อยละ 0.005 ไปปิดที่ 628.78 จุด มูลค่าการซื้อขายหนาแน่นกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท โดยการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอีกครั้งได้ทำให้มีการขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ และขนส่ง ซึ่งได้ปรับตัวขึ้นไปมากในช่วงที่ผ่านมาออกมา - ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดตลาดลดลงไปจากที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 5 เดือนเมื่อวันก่อน...

พลิกฟื้นการเจรจา WTO รอบใหม่ : ไทยได้-เสียอะไร ?

องค์การการค้าโลก (WTO) ณ นครเจนีวา สามารถผ่าทางตันได้ผลสรุปแผนการดำเนินงานการเจรจาการค้ารอบใหม่ (รอบโดฮา) หรือที่เรียกว่า “July Package” เพื่อผลักดันให้การเจรจาเดินหน้าต่อไปตามปฏิญญาระดับรัฐมนตรีโดฮา (Doha Ministerial Declaration) ซึ่งรัฐมนตรี WTO เห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 ณ เมือง ...

บรูไน : ปฏิรูปเศรษฐกิจ…ท่ามกลางวิกฤตน้ำมัน

การขยับขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกนับตั้งแต่กลางปี 2547 เป็นต้นมา ส่งผลให้รัฐบาลประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งพึ่งพาน้ำมันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ต่างกำลังขะมักเขม้นกับการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานหรือการอุดหนุนราคาน้ำมัน เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เนการาบรูไนดารุสซาลาม หรือ บรูไน ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปชนิดนี้ นับเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยเหตุที่ว่า ทุกๆดอลลาร์ของราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นในปัจจุบัน ย่อมส่งผลดีโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งพึ่งพิงรายได้จากการส่งออกน้ำมันเป็นหลัก ทว่าบรูไนกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำมันแห่งอนาคตเช่นกัน ทั้งนี้หน่วยงานเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย?คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำมันสำรองของบรูไนจะหมดไปภายในอีก 14 ปีข้างหน้า หากบรูไนยังคงเดินหน้าสูบน้ำมันดิบด้วยอัตราการผลิตดั่งเช่นในปัจจุบัน การวางยุทธศาสตร์ของประเทศให้สามารถเคลื่อนผ่านรอยต่อของความมั่งคั่งด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจที่ปราศจากทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าในอนาคต...

อี-เลิร์นนิ่ง : ทางสายใหม่….การศึกษาไทย

การศึกษานับเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาความรู้และความสามารถมนุษย์ แต่ทุกวันนี้มิใช่ทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยในหลายๆด้าน เช่น จำนวนสถานศึกษาไม่ทั่วถึง ความพร้อมของบุคลากรทั้งผู้สอนและผู้เรียน ระบบการจัดการ และปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในการเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา หรือที่เรียกว่า การเรียนการสอนแบบอี-เลิร์นนิ่ง (E-Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทียม และซีดีรอม เป็นต้น มาสู่คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ในขณะนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งของไทยเริ่มมีการเปิดระบบการเรียนการสอนแบบอี-เลิร์นนิ่งบ้างแล้ว...

ความต้องการที่อยู่อาศัย : ความต่อเนื่องมาจากกำลังซื้อของผู้มีรายได้ระดับกลาง-สูง

ความต้องการที่อยู่อาศัยนับเป็นความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต และความต้องการในแต่ละปีย่อมมีอยู่อย่างต่อเนื่องตามภาวะการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนและกำลังรายได้ที่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ปัญหาของการเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในอดีตที่ผ่านมามักมาจากความไม่สมดุลของระดับอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะการผลิตอุปทานเกินขนาด (Oversupply) และพฤติกรรมการเก็งกำไร (Speculative Behavior) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้วิเคราะห์แนวโน้มของความต้องการที่อยู่อาศัยและระดับที่เหมาะสมของการผลิตที่อยู่อาศัยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่รุนแรงจนนำไปสู่ภาวะวิกฤตต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม การวิเคราะห์ได้คาดการณ์จำนวนที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ที่เหมาะสมในช่วงปี 2546-2550 และได้จำแนกตามระดับรายได้ของครัวเรือน โดยประมวลผลจากข้อมูลสถิติที่อยู่อาศัยและข้อมูลเศรษฐสังคมของประชากรและครัวเรือน ครอบคลุมความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 70 ของตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ผลการวิเคราะห์มีประเด็นสำคัญโดยสรุปดังนี้ • ในการผลิตที่อยู่อาศัยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การที่ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นประเภทที่เจ้าของอยู่อาศัยเองหรือสร้างขึ้นเพื่อให้เช่าอาศัยนั้น...

รายงานภาวะตลาดหุ้นและการเงิน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2547

ดัชนีตลาดหุ้นวันนี้ ตลาดหุ้นไทยในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม ปิดตลาดเพิ่มขึ้นไป 12.14 จุด หรือร้อยละ 1.98 ไปปิดที่ 624.59 จุด โดยได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลงไป และแรงซื้อที่กลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารจากการที่นักลงทุนได้คลายความกังวลหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการปรับเพิ่มสัดส่วนตั้งสำรอง NPL ว่าจะไม่กระทบต่อฐานะของธนาคารพาณิชย์ - ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดตลาดลดลงไป 27.5 จุดหรือร้อยละ 0.21 ไปปิดที่ระดับ 12,850.28 จุด...

รายงานภาวะตลาดหุ้นและการเงิน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2547

ดัชนีตลาดหุ้นวันนี้ ตลาดหุ้นไทยในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม ปิดตลาดลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยลดลงไป 7.67 จุด หรือร้อยละ 1.24 ไปปิดที่ 612.45 จุด โดยราคาหุ้นกลุ่มธนาคารปรับลดลงอย่างมาก จากข่าวที่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีข้อกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปรับเพิ่มสัดส่วนตั้งสำรอง NPL - ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดตลาดเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยได้เพิ่มขึ้นไป 59.36 จุดหรือร้อยละ 0.46...

รายงานภาวะตลาดหุ้นและการเงิน ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2547

ดัชนีตลาดหุ้นวันนี้ ตลาดหุ้นไทยในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 3.05 จุด หรือร้อยละ 0.49 ไปปิดที่ 620.12 จุด ทั้งนี้ตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อ่อนตัวลง เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน และ การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ -...

โอลิมปิก 2004: ความสำเร็จของกีฬาไทย…สู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่ 13- 29 สิงหาคม 2547 นี้ มีความหมายอย่างยิ่งต่อประเทศไทยเพราะเพียงแค่ 2 วันแรกของการแข่งขันประชาชนชาวไทยก็ได้ฟังเพลงชาติไทยดังกระหึ่มภายในสนามกีฬาแห่งกรุงเอเธนส์และยังดังกึกก้องไปทั่วโลก อันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่านักกีฬาชาติไทยมีความสามารถในเชิงกีฬาระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬายกน้ำหนักหญิงของไทย ที่ส่งไปร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่นนั้น ก็สามารถคว้าชัยชนะได้รับเหรียญรางวัลครบทั้ง 4 คน ผู้ที่ได้ 2 เหรียญทอง และ 2...

ปลาทูน่ากระป๋อง : ส่งออกปี 2547…ขยายตัว 10%

อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งเป็นไปตามภาวะความต้องการปลาทูน่ากระป๋องในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องกลับมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการส่งออกที่สดใสอีกครั้งหนึ่ง ส่วนตลาดในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวตามกระแสความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามปัจจุบันการผลิตปลาทูน่ากระป๋องของไทยยังคงต้องพึ่งพาการเข้าวัตถุดิบคือ ปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง ดังนั้นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องอย่างยั่งยืนรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนากองเรือสำหรับจับปลาทูน่า ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านวัตถุดิบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไทยเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่สำคัญอันดับหนึ่งของโลก รองลงมาคือ สหรัฐฯและสเปน เนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ทำให้ไทยเป็นผู้นำเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งการผลิตปลาทูน่ากระป๋องในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวเมื่อปี 2545 โดยผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 290,000 ตัน หลังจากที่ผลผลิตปลาทูน่ากระป๋องลดลงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปตามภาวะการค้าปลาทูน่ากระป๋องในตลาดโลก แนวโน้มสำคัญที่น่าจับตามองคือ ปริมาณการผลิตปลาทูน่ากระป๋องในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ อิตาลี...