Wednesday, January 27, 2021
Home Tags Economics

Tag: Economics

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ : โจทย์ใหญ่ของผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่

0
กรุงเทพมหานคร กำลังจะได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ในวันที่ 29 สิงหาคม 2547 เพื่อสานต่อโครงการพัฒนาเมืองหลวงของประเทศไทยให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับชาวกทม. และชาวไทยทั่วไป รวมทั้งสร้างชื่อเสียงกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองที่มีระเบียบ สะอาด และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย นับเป็นภารกิจหนักหน่วงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 14 ในการบริหารเมืองหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ด้วยสาธารณูปโภคทันสมัย ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความร่มรื่นของต้นไม้ตามสถานที่สาธารณะทั่วไป ลดมลพิษในอากาศและน้ำเสีย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมืองหลวงแห่งนี้ให้ทัดเทียมกับเมืองชั้นนำอื่นๆ ในเอเชียและของโลก กรุงเทพมหานคร … ติดอันดับ 104...

รายงานภาวะตลาดหุ้นและการเงิน ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2547

0
ดัชนีตลาดหุ้นวันนี้ ตลาดหุ้นไทยในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 9.38 จุด หรือร้อยละ 1.58 ไปปิดที่ 617.07 จุด โดยตลาดได้รับปัจจัยบวกหลายประการ ได้แก่ ความชัดเจนในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลง และ การที่ แสตนดาร์ด แอนด์ พัวร์...